Listă de hotărâri din data de 10.11.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 10.11.2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

455 10.11.2023 Hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău  cu Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău, în  vederea realizării in comun  a unei manifestări pentru promovarea produselor alimentare și nealimentare tradiționale, în intervalul 1-15 Decembrie 2023, denumite ” Târg al produselor naturale băcăuane”.
456 10.11.2023 Hotărâre privind  aprobarea premierii sportivului Popovici Constantin de la CSM Bacău  și a antrenorului acestuia, pentru performanțe deosebite.
457 10.11.2023 Hotărâre aprobarea inchirierii de către Municipiul Bacău, pentru o perioadă de 3 ani, a spațiului în suprafață utilă de maxim 6.000 mp, aflat în proprietatea S.C. CASA SA, reprezentând parte din imobilul situat în Bacău, str.Pictor Aman nr.94C
458 10.11.2023 Hotărâre pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADIZM) .
459 10.11.2023 Hotărâre privind aprobarea  modalității de gestiune  și a atribuirii contractului de delegare a  gestiunii serviciului public de  alimentare cu energie termică în sistem centralizat din  municipiul Bacău.
460 10.11.2023 Hotărâre privind mandatarea Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău, în calitate de autoritate contractantă, pentru organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de instalare a conductei de gaze de medie presiune ce va alimenta sursele de producere a energiei termice aflate în exploatare pe platforma din str. Chimiei nr. 6 Bacău.
461 10.11.2023 Hotărâre privind  actualizarea H.C.L. nr.157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău .
462 10.11.2023 Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si servitute către  S.C. DELGAZ GRID S.A.  asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Martir Horia, str. Plaiului și str. Teiului.
463 10.11.2023 Hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public local a unui teren aflat pe raza municipiului Bacău.

 

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.