Listă de hotărâri din data de 09.08.2023

Vă facem cunoscut faptul că în ședința extraordinară din data de 09.08.2023 au  fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ sau individual:

320 09.08.2023 Hotărâre privind  alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința extraordinară din 09 august 2023
321 09.08.2023 Hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, in conformitate cu OUG 64/2022, pentru obiectivul de investiții   „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru – Insula de Agrement”, SMIS 128425.
322 09.08.2023 Hotărâre privind   actualizarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru – Insula de Agrement”, SMIS 128425.
323 09.08.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 244/ 26.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice  faza D.A.L.I, a devizului general  și  aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Gherăieşti din Municipiul Bacău; Desfiinţare construcţii existente”.
324 09.08.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 10 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pe anul 2023, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a programului pe următorii 3 ani.
325 09.08.2023 Hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 304/2023 privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.17, către domnul Pastur Liviu Ovidiu, în calitate de titular de contract de închiriere

 

Acestea pot fi consultate la sediul instituției la ofițerul de serviciu, fie accesând https://municipiulbacau.ro, eticheta  Monitorul Oficial Local, Subeticheta – Hotărârile autorității deliberative.

Skip to content