Invitație de participare la întâlnirile (focus grupurile) organizate de Municipiul Bacău în cadrul proiectului E-STRATEG cod SMIS 114086

Vă informăm că Primăria Municipiului Bacău implementează proiectul E-STRATEG cod SMIS 114086, finanţat prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul presupune elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău.

Documentul are ca scop reducerea numărului de populaţie aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din cartierele Letea şi Izvoare.

Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL), un rol important îl are participarea activă a locuitorilor din zonele Izvoare, Letea și din teritoriul SDL.

Având în vedere cele prezentate, vă adresăm invitația de participare la întâlnirile (focus groupurile) organizate de Municipiul Bacău unde vor fi abordate următoarele teme de discuţie:

  • Infrastructură și locuire, educație și statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii (publice, sociale, medicale, medico-sociale etc.), organizarea și relațiile de la nivelul comunității, relațiile din afara comunității (cu comunitatea nemarginalizată, cu primăria, cu serviciile publice etc.) și imaginea publică a zonei (reflectarea în mass-media locală sau națională).
  • Persoanele care doresc să participe însă nu au posibilitate să se deplaseze, sunt rugate să facă o solicitare la numărul de telefon 0234512726.
  • Vă informăm că toți participanții la focus group au asigurată hrana.

Fișiere

yoast seo premium free
Inline
Inline