Documente starea civilă căsătorii

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:

a) actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie, cât şi la încheierea căsătoriei);
b) certificatul de naştere, în original şi copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători) ;
d) acte, în original şi în copii , din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.(certificat de deces, certificat de divorţ sau sentinţă de divorţ – cu menţiunea definitivă şi irevocabilă )

Pentru căsătoriile cu cetăţenii străini, nu se fac programări online. Actele se depun direct la Starea Civilă.

Actele se depun cu minim 11/maxim 14 zile înainte de data căsătoriei, de către viitorii soţi.

 

 

yoast seo premium free
Sari la conținut