Comisia de circulatie

⇒ Regulamentul Comisiei de circulatie
⇒ Ordine de zi
⇒ Procese VERBALE
⇒ Hotărâri (+concluzii)
Cerere model

În susținerea solicitării anexez următoarele documente:

 • Cerere tip Aviz Comisie de Circulație
 • Copie Certificat de Urbanism nr. _______ din ______________ și planul de situație / ortofotoplan anexă la CU;
 • Copie Extras de Carte Funciară pentru informare;
 • Fotografii amplasament;
 • Memoriu de prezentare – trebuie să conțină minim următoarele date:•
  date de identificare a lucrării, a imobilului și categoria drumului;
   descrierea construcțiilor existente și/sau propuse și a activităților ce urmează a se desfășura în incintă precum și implicațiile asupra traficului rutier;
   descrierea amenajării accesului la drumul public și modul de amplasare a semnalizării rutiere propuse;
   modul de rezolvare a necesarului de parcări conform PUG 2012.
 • Plan de situație – trebuie să conțină minim următoarele date:
    sectorul de drum la care se va amenaja accesul obiectivului și traseul existent;
    figurarea marcajelor și indicatoarelor rutiere;
   modul de amenajare a accesului la drumul public, elementele tehnice precum și modul de separare a fluxurilor de circulație (intrarea/ieșirea din obiectiv);
   amplasarea construcțiilor existente și/sau propuse cu marcarea distanțelor față de vecinătăți și față de drumul public;
   amplasarea locurilor de parcare și modul de organizare a aleilor carosabile în incinta obiectivului;
   modul de asigurare a continuității troturarelor și a pistelor de bicicletă, după caz.

  DATE DE CONTACT

  Telefon: 0234.581.849
  Telefon: 0234.208.900
  Fax: 0234.588757
  Email: comisiadecirculatie@primariabacau.ro

Fișiere

Sari la conținut