Centrul bugetar creșe

CONTACT

Bacău, str. Pictor  Andreescu , Nr. 5, judetul Bacău, cod poştal 6000099

email: cresebacau@gmail.com

DATE DE CONTACT:

Director: Buganu Diana Alina

telefon fix: 0234 / 551939

PREZENTAREA CENTRULUI BUGETAR CREȘE BACĂU

Centrul Bugetar Creşe Bacău este un serviciu public specializat în servicii gratuite cu caracter social, medical și educațional, organizat ca instituţie publică de interes municipal, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, având ca scop oferirea de servicii integrate de supraveghere, îngrijire și educație timpurie, fiind înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 127/16.07.2001 și are în subordine 6 unităţi tip creşă și anume:

CREȘA NR. 3, cu sediul în Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, județul Bacău

CREȘA NR. 4, cu sediul în Bacău, str. Carpați, nr. 8, județul Bacău

CREȘA NR. 6, cu sediul în Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 10, județul Bacău

CREȘA NR. 9, cu sediul în Bacău, str. Ozanei, nr. 9, județul Bacău

CREȘA NR. 19, cu sediul în Bacău, str. Costache Negri, nr. 1, județul Bacău

CREȘA “LETEA”, cu sediul în Bacău, str. Letea, nr. 24, județul Bacău.

Ca urmare a reamenajărilor efectuate în cadrul creșelor numărul locurilor din creșe a crescut cu 130 locuri, totalizând la ora actuală un număt total de 460 de locuri pentru copiii de vârstă antepreșcolară, astfel:

CREȘA NR. 3 are 110 de locuri,

CREȘA NR. 4 – 80 de locuri,

CREȘA NR. 6 – 80 de locuri,

CREȘA NR. 9 – 80 de locuri,

CREȘA NR. 19 – 60 de locuri și

CREȘA “LETEA” – 50 de locuri.

SERVICIILE FURNIZATE

Centrul Bugetar Creșe Bacău oferă cu personal calificat următoarele servicii:

 1. a) servicii de educaţie timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;
 2. b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
 3. c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
 4. d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare;
 5. e) servicii de consiliere psihologică.

Standardele după care se desfăşoară activitatea educațională în creșă sunt avizate conform legislației în vigoare.

Evaluarea calităţii procesului educațional se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Salariații sunt încadrați în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmează cursuri de perfecţionare şi formare continuă pentru dobândirea unor abilităţi specifice profesiei. Personalul didactic participă la toate acţiunile organizate de instituţiile de formare şi perfecţionare din ţară şi străinătate.

 

CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU SE ANGAJEAZĂ:

 1. să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea activităților destinate copilului de vărstă antepreșcolară;
 2. să ofere servicii educaţionale de calitate cu cadre calificate pentru a conduce și realiza activitatea copiilor de vârstă antepreșcolară;
 3. să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază creșat;
 4. să îndeplinească obiectivele educaționale specifice vârstei antepreșcolare stipulate de Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, reoganizarea şi funcţionarea creşelor cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară:
 5. stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;
 6. realizarea unui demers din punct de vedere psihocognitiv bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare;
 • promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
 1. promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei;
 2. sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.
 3. asigură supravegherea programului de somn, masă și joacă și asistă copiii în spațiile sanitare;
 4. asigură hrana copiilor în cele mai bune condiții;
 5. să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu copiii şi părinţii acestora / reprezentanţii lor legali, într-un raport de egalitate;
 6. să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia acestuia;
 7. să analizeze şi să decidă prompt şi responsabil referitor la orice solicitare din partea părintelui
 8. să asigure transparenţa tuturor activităţilor organizate;
 9. să semnaleze un eventual comportament necorespunzător al copilului şi să caute împreună cu părinţii o soluţie pentru remedierea comportamentului acestuia;
 10. să anunţe părintele în cazul producerii oricărui incident care implică copilul sau în cazul în care copilul nu se simte bine (are febră, vărsături, erupţii pe piele, a înghiţit ceva etc.) şi necesită prezenţa părintelui;
 11. să prezinte părinţilor rezultatele obţinute la evaluările iniţiale, continue şi finale, precum şi progresul realizat de copii;
 12. nu sunt admise pedepsele corporale şi nicio altă măsură drastică de pedeapsă, copilul va fi doar avertizat.

PROGRAMUL

 Programul de funcţionare al creşelor, ca unităţi de educaţie antepreşcolară, este de luni până vineri, în intervalul orar 6.00 – 18.00.

Pentru copiii cu vârste între 1 şi 2 ani activitatea durează 5-10 minute, iar pentru copiii cu vârste între 2-3 ani activităţile durează cel mult 10 minute.

Activităţile sunt alternate cu pauze. Acestea vor avea o durată cel puţin egală cu durata activităţii.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII COPILULUI LA CREŞĂ:

 1. dosar plic;
 2. copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali
 4. adeverinţă de salariat pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali eliberată de angajator în care să se specifice venitul brut lunar,
 5. copie după decizia de stabilire a cuantumului indemnizației pentru concediul de îngrijire și creștere a copilului în care se specifică data încetării suspendarii contractului de muncă (data de revenire la serviciu)
 6. examen coproparazitologic (copil);
 7. adeverință medicală de intrare în colectivitate (format A4), cu vaccinările la zi
 8. acte doveditoare privind situația de dificultate a familiei (dizabilități ale părinților, fraților, venituri reduse, părinte unic etc.). Pentru dosarele în care se prezintă un caz social solicitantul trebuie să prezinte obligatoriu ancheta socială.
 9. certificatele de naştere ale fraţilor minori (dacă este cazul)
 10. adeverință de la grădinița care funcționează în aceeași clădire cu creșa dacă este frecventată de frați ai copilului pentru care se solicită înscierea la creșă (dacă este cazul)
 • copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei (dacă este cazul);
 1. adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de părintele care se află în concediu de îngrijire și creștere a copilului (dacă este cazul)
 2. copie după sentință de divorț sau dovada că procesul este în curs (dacă este cazul).

Fișiere

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, perioadă nedeterminată
CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU, organizează concurs pentru ocuparea unui post de INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE UMANE, gradul III
Anunţ - concurs pentru ocuparea postului de contabil
CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului de CONTABIL, gradul I, funcție contractuală de execuție vacantă în cadrul Centrului Bugetar Creșe Bacău, cu sediul în Bacău, strada Pictor Andreescu, nr.5, jud. Bacău
1 2
yoast seo premium free
Sari la conținut