ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, a unui  număr de 5 amplasamente (teren betonat)  și a unui număr de 9 mese comerciale a câte 2 mp fiecare, situate pe terasa de flori a clădirii Pieței Centrale  din municipiul Bacău,  str.Pieții nr.1, aflată în domeniul public al municipiului Bacău

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei [...]
Mai mult...

ANUNȚ licitaţie pentru închirierea pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posilitatea de prelungire prin acordul părților, a unui  spațiu liber în suprafață  utilă de  266 mp, aflat în domeniul  public al municipiului Bacău, situat  în incinta P.T. nr.37  din  municipiul  Bacău, str. Victor Babeș (adresă  nouă str. Narciselor nr.5)

Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei [...]
Mai mult...
Skip to content