Informare

In perioada  10 mai-31 iulie 2021 are loc in municipiul Bacău activitatea de colectare de către recenzori a datelor în cadrul Recensământului General Agricol runda 2020, care se realizează prin intermediul unui chestio­nar electronic instalat pe un echipament informatic portabil,   în care sunt înregistrate datele  furnizate de către cetăţeni, pe baza liberei declaraţii a acestora, fără obligativitatea prezentării unor documente justificative în acest sens.

La nivelul municipiului Bacău, ca urmare a  activităţilor de împărțire  a teritoriului în sectoare și secții de recensământ, au rezultat un număr de 6 sectoare.

Recensământul va asigura date statistice vitale pentru cunoașterea realităților din agricultură, fără de care  nu se vor putea lua cele mai eficiente decizii în viitor care să asigure un sector agricol competitiv şi durabil.

Datele colectate la recensământ vor fi utilizate exclusiv în scop statistic. Informațiile furnizate de către repondenți vor fi prelucrate respectând confidențialitatea statistică și vor fi diseminate de către Institutul Național de Statistică în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, fiind imposibilă identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice sau juridice vizate.

Înregistrarea datelor se efectueazǎ pe baza liberei declaraţii a cetăţenilor, prin interviu direct (faţă în faţă), la exploataţiile agricole cu și fără personalitate juridică.

În acest context, cetățenii municipiului Bacău cărora li se adresează aceste interviuri  sunt rugați să furnizeze informaţiile solicitate de către recenzori, care au obligația să se identifice prin prezentarea legitimației care le atestă calitatea.

Întreaga operațiune are la bază prevederile Regulamentului 2018/1091 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile agricole integrate, aplicabil în toate statele Uniunii Europene, completate cu legislația națională aprobată pentru acest recensământ.

   Totodată facem cunoscut  faptul că  în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.22 din 4 februarie 2020, privind Recensământul general agricol din România runda 2020:

Art. 11 alin (1) prevede faptul că atât persoanele fizice cât și juridice, respectiv „capul/şeful exploataţiei agricole are obligaţia să furnizeze recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete”, iar la alin (2) se prevede că, „capul/șeful exploataţiei agricole are obligația să respecte şi să nu obstrucţioneze activitatea personalului de recensământ din teritoriu şi să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.”

Iar la  art. 19, alin. (1),  se prevede că următoarele fapte constituie contravenţii:

a) obstrucţionarea de către persoanele prevăzute la art.11, în orice mod, a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice;
b) refuzul furnizării de către persoanele prevăzute la art.11, a informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;
c) furnizarea de date şi informaţii eronate sau incomplete de către persoanele prevăzute la art.11;

Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la alin. (2), se realizează de către personalul anume împuternicit pentru aceasta de către prefect sau primar.

yoast seo premium free
Sari la conținut