Începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal. 

În acest context, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în baza acordului dumneavoastră explicit și doar în scopul soluționării cererii/petiției dumneavoastră.

Înregistrarea oricărei cereri/petiții presupune obligativitatea înregistrării datelor personale, operațiune ce nu poate fi realizată în absența acordului dumneavoastră scris.

     Vă mulțumim pentru înțelegere!

      Extras din RGPD 679/2016,  art. 4, alin. 2:

 „PRELUCRARE”

înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

yoast seo premium free
Inline
Inline