Hotărârile comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real, pentru imobilele-teren proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică CL 2

Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție  a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni” din cadrul ”Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” privind stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate.

În conformitate cu :

– Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,  precizează la Cap. II, art.4 – Etapele procedurii de expropriere, respectiv :

  1. a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;
  2. b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor;
  3. c) transferul dreptului de proprietate;
  4. d) finalizarea formalităților aferente procedurii de expropriere.

– HG nr.53 din 19.01.2011, Norme metodologice de aplicarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unpr obiective de interes național, județean și local, art.16, alin. (5) ” Hotărârea comisiei poate fi consultată la sediul expropriatorului. Hotărârile, cuprinzând și cuantumul despăgubirilor, se vor afișa în extras atât la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului București în raza căruia se află situat imobilul expropriat, cât și pe pagina proprie de internet a expropriatorului.”

Fișiere

Sari la conținut