Hotărâri ale Consiliului Local Des utilizate

Fișiere

HCL NR.345 DIN 30.09.2021
Hotărâre privind modificarea HCL nr.161/2021 pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMERCIALE CE SE DESFĂȘOARĂ PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU .
HCL NR.356 DIN 28.10.2021
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea și punerea la dispoziție a spațiilor excedentare disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Bacău.
HCL NR.383 DIN 28.10.2021
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Bacău.
HCL NR.394 DIN 26.11.2021
Hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, altele decât cele pentru apa potabilă și canalizare
HCL NR.430 DIN 17.12.2021
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacău
HCL NR.431 DIN 17.12.2021
Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată.
HCL NR. 432 DIN 17.12.2021
Hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2022 în municipiul Bacău
HCL NR.438 DIN 17.12.2021
Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr.141/2021.
HCL NR. 468 DIN 23.12.2021
Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr.141/2021.
HCL NR.470 DIN 23.12.2021
Hotărâre privind completarea HCL nr. 295 din 30.08.2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr. 305/2018
HCL NR. 472 DIN 23.12.2021
Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010
yoast seo premium free
Sari la conținut