Hotărâri ale Consiliului Local 2019

liste cu hotarari 2019

 

Fișiere

Hotărârea nr. 230 din 30.05.2019
privind modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/ 2017
Hotărârea nr. 229 din 30.05.2019
privind modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalului Luminii 2019”, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019 la Bacău
Hotărârea nr. 228 din 30.05.2019
privind modificarea HCL nr. 166/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a
Hotărârea nr. 227 din 30.05.2019
privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 226 din 30.05.2019
privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 225 din 30.05.2019
prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii aprilie 2019
Hotărârea nr. 224 din 30.05.2019
privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile IUNIE – IULIE 2019.
Hotărârea nr. 223 din 30.05.2019
privind aprobarea normativului de cheltuieli, respectiv numărul maxim de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice Societății Thermoenergy Group SA Bacău
Hotărârea nr. 222 din 30.05.2019
privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018
Hotărârea nr. 221 din 30.05.2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2019 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
Hotărârea nr. 220 din 30.05.2019
privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2019
Hotărârea nr. 219 din 30.05.2019
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2018, al Consiliului Local al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 218 din 30.05.2019
privind aprobarea aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
Hotărârea nr. 217 din 30.05.2019
privind modificarea și completarea HCL nr.348/2007 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale, Pieței Sud, Pieței de Gross și Bazarului Milcov din municipiul Bacău
Hotărârea nr. 216 din 30.05.2019
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE P + 4E, STR. CORNISA BISTRITEI, NR. 21 E si AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR ION ANDREESCU, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NISTOR ADY si I.I. PAL LILIANA, din Bacau
Hotărârea nr. 215 din 30.05.2019
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, STR. SOIMULUI, NR. 1 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: PALADE BOGDAN si PALADE ROXANA-MIHAELA
Hotărârea nr. 214 din 30.05.2019
privind aprobarea reinnoirii contractului de concesionare nr. 16274/30.12.1993, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 26965/20.10.1998, nr. 69061/23.05.2016 si nr. 69808/06.12.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Comerciala Romana S.A. pentru suprafata de 2.526,00 m.p. teren, proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 11
Hotărârea nr. 213 din 30.05.2019
privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017 si 69302/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9
Hotărârea nr. 212 din 30.05.2019
privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17783 din 31.05.2002, incheiat intre Municipiul Bacau si BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU pentru terenul in suprafata de 260,00 m.p., proprietate privata a Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 33, poz. II (evazat)
Hotărârea nr. 211 din 30.05.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 10017/25.03.2002, de la S.C. INFO CONT SERV S.R.L. la d-na Dumitru Emilia, căsătorită cu Dumitru Gheorghe
Hotărârea nr. 210 din 30.05.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 3088/21.02.2005, de la dl. Todirică Costel, la d-na Aramă Georgeta
Hotărârea nr. 209 din 30.05.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69237/03.09.2013, de la d-na Cojocaru-Scatula Olimpia-Gabriela, la dl. Turcu Vasile
Hotărârea nr. 208 din 30.05.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69102 din 05.06.2018 de la d-na Ladaru Elvira-Gabriela, la d-nii Şufariu Gigi-Eusebiu si Şufariu Maria
Hotărârea nr. 207 din 30.05.2019
privind transmiterea cotei de ½ din dreptul de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 69178/17.08.2015 si 69179/17.08.2015, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la dl. Luncanu Mihai-Cătălin
Hotărârea nr. 206 din 30.05.2019
privind abrogarea HCL nr. 379/ 2018 prin care s-au acordat, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț
Hotărârea nr. 205 din 30.05.2019
privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 204 din 30.05.2019
privind închirierea unor parcele de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, situate în incinta Bazarului Milcov, str.Milcov nr.93-95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
Hotărârea nr. 203 din 30.05.2019
privind închirierea unor spații de depozitare aflate la subsolul Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
Hotărârea nr. 202 din 30.05.2019
privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
Hotărârea nr. 201 din 30.05.2019
privind închirierea unor spații și a unei suprafețe de teren aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii
1 2 3 8
yoast seo premium free
Inline
Inline