Hotărâri ale Consiliului Local 2019

 

Fișiere

Anunţ
Vă facem cunoscut faptul că începând cu luna ianuarie 2020, hotărârile adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău pot fi consultate pe aceeași pagină web, în cadrul etichetei Monitorul Oficial Local- subeticheta Hotărârile autorității deliberative - Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual; Lista cu hotările adoptate poate fi consultată în cadrul etichetei Monitorul Oficial Local- subeticheta Hotărârile autorității deliberative - Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative
Hotărârea nr. 461 din 23.12.2019
privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/2015
Hotărârea nr. 460 din 23.12.2019
privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2019
Hotărârea nr. 459 din 23.12.2019
privind aprobarea concesionării directe a unor suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviza aferentă imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice
Hotărârea nr. 458 din 23.12.2019
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2020
Hotărârea nr. 457 din 23.12.2019
privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEx/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419
Hotărârea nr. 456 din 23.12.2019
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău
Hotărârea nr. 455 din 23.12.2019
privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată
Hotărârea nr. 454 din 23.12.2019
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău pentru anul 2020
Hotărârea nr. 453 din 23.12.2019
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2019 al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 452 din 23.12.2019
privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 451 din 23.12.2019
privind trecerea terenului în suprafață de 423.124 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 450 din 23.12.2019
privind aprobarea modificării HCL nr. 158 din 03.05.2019 în care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 449 din 23.12.2019
de aprobare a Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003
Hotărârea nr. 448 din 19.12.2019
privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total
Hotărârea nr. 447 din 19.12.2019
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Microrevelion 2020”
Hotărârea nr. 446 din 19.12.2019
privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2020
Hotărârea nr. 445 din 19.12.2019
privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU - Închidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNISA”
Hotărârea nr. 444 din 29.11.2019
privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în data de 15.12.2019 la Bacău
Hotărârea nr. 443 din 29.11.2019
privind modificarea HCL nr. 239/ 31.08.2016 prin care s-a aprobat tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități
Hotărârea nr. 442 din 29.11.2019
privind completarea HCL nr. 382/ 2018 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău"
Hotărârea nr. 441 din 29.11.2019
privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020
Hotărârea nr. 440 din 29.11.2019
privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită, în anul 2020
Hotărârea nr. 439 din 29.11.2019
privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 438 din 29.11.2019
privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
Hotărârea nr. 437 din 29.11.2019
prin care se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor
Hotărârea nr. 436 din 29.11.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 69379/14.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69035/23.04.2019, de la d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta la d-nii Petrov-Liutienco Bogdan si Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta
Hotărârea nr. 435 din 29.11.2019
privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice
Hotărârea nr. 434 din 29.11.2019
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Judo Bacău, în vederea realizării în comun a Turneului Internațional ”Cupa 1 Decembrie” – judo, ediția a XVI-a, în data de 07.12.2019
Hotărârea nr. 433 din 29.11.2019
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei temporare de construire pentru suprafata de 2.796,41 m.p. teren din Str. Izvoare, nr. 52 si realizarea lucrarilor de EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE MOBILIER, STR. IZVOARE, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata – BENEFICIAR: S.C. ELITEMOB S.R.L
1 2 3 16
yoast seo premium free
Sari la conținut