Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Liste cu HCL 2019

 

Fișiere

Hotărârea nr. 305 din 31.07.2019
privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile AUGUST – SEPTEMBRIE 2019.
Hotărârea nr. 304 din 31.07.2019
privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ”Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr.20B” și pentru aprobarea Studiului de fezabilitate a aceluiași obiectiv.
Hotărârea nr. 303 din 31.07.2019
privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 de lei doamnei Beldianu Elena, care a împlinit vârsta de 100 de ani.
Hotărârea nr. 302 din 31.07.2019
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019.
Hotărârea nr. 301 din 31.07.2019
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Bacău pentru perioada 2019-2029 și a Planului pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bacău pentru perioada 2019-2029
Hotărârea nr. 300 din 31.07.2019
privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Mihai Ceucă.
Hotărârea nr. 299 din 31.07.2019
privind aprobarea premierii a doi sportivi și a antrenorilor acestora din cadrul Sport Club Municipal Bacău, pentru performanțe internaționale deosebite obținute.
Hotărârea nr. 298 din 31.07.2019
privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Enel Energie Muntenia SA.
Hotărârea nr. 297 din 31.07.2019
privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Iosub Roxana-Camelia.
Hotărârea nr. 296 din 31.07.2019
privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul 777/110/2019.
Hotărârea nr. 295 din 31.07.2019
privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR.3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.
Hotărârea nr. 294 din 31.07.2019
privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4.- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 – ”Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.
Hotărârea nr. 293 din 31.07.2019
privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005 aferente anului 2019.
Hotărârea nr. 292 din 31.07.2019
privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.
Hotărârea nr. 291 din 31.07.2019
privind recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2018-2019.
Hotărârea nr. 290 din 31.07.2019
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama în vederea realizării în comun a evenimentului ”Street Delivery Bacău – Poezia e în stradă ediția a III-a”, ce se va desfășura în perioada 23-25.08.2019 la Bacău.
Hotărârea nr. 289 din 31.07.2019
privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.
Hotărârea nr. 288 din 31.07.2019
privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea realizării în comun a competiției Campionatul Național de Tineret Box, ce se va desfășura în perioada 12-17.08.2019 la Bacău.
Hotărârea nr. 287 din 31.07.2019
privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între doamna Laza Laura Antonela și doamna Teodorescu Codrina și încheierea de contracte de închiriere.
Hotărârea nr. 286 din 31.07.2019
privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru investiția ”Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic Ion Ghica”.
Hotărârea nr. 285 din 31.07.2019
privind aprobarea cererii domnului Gologan Cătălin-Sorin de extindere a spațiului de locuit.
Hotărârea nr. 284 din 31.07.2019
privind aprobarea cererii domnului Vlasie Toader de extindere a spațiului de locuit.
Hotărârea nr. 283 din 31.07.2019
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și a Profilului candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.
Hotărârea nr. 282 din 31.07.2019
privind modificarea HCL nr.169/2012 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr.100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Bacău.
Hotărârea nr. 281 din 31.07.2019
privind înaintarea unei cereri Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, strada Alexandru Șafran nr.145 din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 280 din 31.07.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19534/16.06.1999, de la dl. Ambăruş Dănuţ, la dl. Lupu Florin, căsătorit cu Lupu Loredana.
Hotărârea nr. 279 din 31.07.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68684/01.03.2016, de la S.C. RUSTRANS S.R.L., la S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.
Hotărârea nr. 278 din 31.07.2019
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 43/03.01.2001 de la dl. Zamfir Vasile la dl. Leru Adrian.
Hotărârea nr. 277 din 31.07.2019
de modificare a HCL nr.128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare.
Hotărârea nr. 276 din 31.07.2019
privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 69308/12.10.2017, 69302/27.07.2018 si nr. 69201/05.06.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9.
1 2 3 11
yoast seo premium free
Inline
Inline