Hotărâri ale Consiliului Local 2018

 

 

Fișiere

Hotărârea nr. 472 din 29.11.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi Reabilitare Creşa nr.9”
Hotărârea nr. 471 din 29.11.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi Reabilitare Creşa nr.3”
Hotărârea nr. 470 din 29.11.2018
privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Sergiu Adam
Hotărârea nr. 469 din 29.11.2018
privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile DECEMBRIE 2018-IANUARIE 2019
Hotărârea nr. 468 din 29.11.2018
privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL
Hotărârea nr. 467 din 29.11.2018
privind modificarea HCL nr.172/29.05.2017, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locala Bacău
Hotărârea nr. 466 din 29.11.2018
privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad și treaptă profesională
Hotărârea nr. 465 din 29.11.2018
privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie – ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”
Hotărârea nr. 464 din 29.11.2018
privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018-2022 în municipiul Bacău
Hotărârea nr. 463 din 29.11.2018
privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului ,,Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău
Hotărârea nr. 462 din 29.11.2018
privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Asociația ,,Haka Club”și cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară ,,Radu Beligan”și la Teatrul Municipal Bacovia
Hotărârea nr. 461 din 29.11.2018
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Grupul de Iniţiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea participării la evenimentele prilejuite de Ziua Naţională a României, la Alba Iulia.
Hotărârea nr. 460 din 29.11.2018
privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ,,Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău
Hotărârea nr. 459 din 29.11.2018
privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei GĂLĂȚANU MARINICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap. 20
Hotărârea nr. 458 din 29.11.2018
privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD – GSG Sucursala Bacău.
Hotărârea nr. 457 din 29.11.2018
privind completarea HCL nr.271/24.07.2018 prin care s-a aprobat bilanţul Thermoenergetic şi pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 456 din 29.11.2018
privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu SALBAC SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei „ Construire strada Brânduşei şi lucrări tehnico-edilitare (apă + canalizare)”.
Hotărârea nr. 455 din 29.11.2018
privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 108 familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 09.11.2018.
Hotărârea nr. 454 din 29.11.2018
privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de Iarnă 2018” în perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanţare de la bugetul local.
Hotărârea nr. 453 din 29.11.2018
privind modificarea HCL nr.19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata, domnului Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.
Hotărârea nr. 452 din 29.11.2018
privind schimbarea denumirii imobilului situat în strada Vasile Alecsandri nr.10.
Hotărârea nr. 451 din 29.11.2018
privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute şi de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
Hotărârea nr. 450 din 29.11.2018
privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.
Hotărârea nr. 449 din 29.11.2018
privind modificarea şi completarea HCL nr.208/2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.
Hotărârea nr. 448 din 29.11.2018
privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.
Hotărârea nr. 447 din 29.11.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
Hotărârea nr. 446 din 29.11.2018
privind modificarea şi completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 445 din 29.11.2018
privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7852/10.03.2000 de la d-na Mutu Elena, la d-na Miron Maricica.
Hotărârea nr. 444 din 29.11.2018
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian.
Hotărârea nr. 443 din 29.11.2018
privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra unui număr de 4 birouri situate la etajul II din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.
1 2 3 4 5 18
Sari la conținut