Hotărâri ale Consiliului Local 2018

 

 

Fișiere

Hotărârea nr. 502 din 21.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Parc Cancicov”
Hotărârea nr. 501 din 21.12.2018
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale
Hotărârea nr. 500 din 21.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea calitatii vietii prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”
Hotărârea nr. 499 din 21.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investitii: Construire cresa Centrul bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala “Georgeta Mircea Cancicov
Hotărârea nr. 498 din 21.12.2018
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Speranţa Bunicilor” în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2019”.
Hotărârea nr. 497 din 21.12.2018
privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.
Hotărârea nr. 496 din 21.12.2018
privind rămânerea in vigoare a costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie, aprobate prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019
Hotărârea nr. 495 din 21.12.2018
privind modificarea H.C.L. nr. 263/2010 prin care s-au aprobat functiile publice, Organigrama si Statul de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau
Hotărârea nr. 494 din 21.12.2018
privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 230/28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 493 din 21.12.2018
privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional
Hotărârea nr. 492 din 21.12.2018
de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată.
Hotărârea nr. 491 din 21.12.2018
privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018
Hotărârea nr. 490 din 21.12.2018
pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA
Hotărârea nr. 489 din 21.12.2018
privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016.
Hotărârea nr. 488 din 21.12.2018
privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de catre Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019
Hotărârea nr. 487 din 21.12.2018
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău
Hotărârea nr. 486 din 21.12.2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 485 din 21.12.2018
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Simionescu Mihai.
Hotărârea nr. 484 din 14.12.2018
prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018.
Hotărârea nr. 483 din 14.12.2018
privind finanțarea proiectului ,,Costești-445 de ani de tradiții românești în anul Centenar”propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016
Hotărârea nr. 482 din 14.12.2018
privind modificarea și completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018
Hotărârea nr. 481 din 14.12.2018
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău
Hotărârea nr. 480 din 14.12.2018
privind dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 – 129
Hotărârea nr. 479 din 14.12.2018
privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Full A.C.T. Night”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 20 decembrie 2018.
Hotărârea nr. 478 din 14.12.2018
privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău.
Hotărârea nr. 477 din 14.12.2018
privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 476 din 29.11.2018
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL
Hotărârea nr. 475 din 29.11.2018
privind acceptarea donației setului de 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri, cu dimensiunea de 1600x1200 mm, din partea Fundației Creatiw din București
Hotărârea nr. 474 din 29.11.2018
privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de Asociaţia Misiunea Creştină Bacău.
Hotărârea nr. 473 din 29.11.2018
privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
1 2 3 4 18
Sari la conținut