Hotărâri ale Consiliului Local 2018

 

 

Fișiere

Hotărârea nr. 532 din 28.12.2018
privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani a unor spații în incinta PT nr.79 și PT nr.44 către Tribunalul Bacău
Hotărârea nr. 531 din 28.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Consolidare și Modernizare Stadion Municipal Bacău”
Hotărârea nr. 530 din 28.12.2018
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 529 din 28.12.2018
privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile.
Hotărârea nr. 528 din 28.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3”
Hotărârea nr. 527 din 28.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9”
Hotărârea nr. 526 din 28.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Construire strada Salciei, municipiul Bacău”
Hotărârea nr. 525 din 28.12.2018
privind schimbarea denumirii Parcului ,,Catedralei” în Parcul ,,Unirii-1 decembrie 1918”
Hotărârea nr. 524 din 28.12.2018
privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018 – 2019
Hotărârea nr. 523 din 28.12.2018
privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacau
Hotărârea nr. 522 din 28.12.2018
privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Hotărârea nr. 521 din 21.12.2018
privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Corneliu- Doru
Hotărârea nr. 520 din 21.12.2018
privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul fiscal, modificată și completată
Hotărârea nr. 519 din 21.12.2018
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău
Hotărârea nr. 518 din 21.12.2018
privind aprobarea Politicii de Parcări din Municipiul Bacău
Hotărârea nr. 517 din 21.12.2018
privind aprobarea documentației tehnico economice-faza DALI pentru obiectivul de investiții: ,,MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA COLEGIULUI TEHNIC DE COMNUNICAȚII N.V.KARPEN”
Hotărârea nr. 516 din 21.12.2018
privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuinta vacanta, Arseni Mihaela si o locuinta vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu Oana si Costescu Daniel si incheierea de contracte de inchiriere
Hotărârea nr. 515 din 21.12.2018
aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta și încheierea de contracte de închiriere
Hotărârea nr. 514 din 21.12.2018
privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 513 din 21.12.2018
privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
Hotărârea nr. 512 din 21.12.2018
privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Hotărârea nr. 511 din 21.12.2018
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdictia definitiva de construire a suprafetei de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA
Hotărârea nr. 510 din 21.12.2018
privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 509 din 21.12.2018
prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donatie a terenului în suprafată de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 – 17A (trotuar amenajat) si investitia realizata pe teren domeniul public, in suprafata de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizarii racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland
Hotărârea nr. 508 din 21.12.2018
privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a unui teren, situat în Bacău, Calea Moldovei, nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău
Hotărârea nr. 507 din 21.12.2018
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Daniel, la dl. Grozavu Mirel.
Hotărârea nr. 506 din 21.12.2018
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, casatorita cu Pop Ionuţ-Bogdan
Hotărârea nr. 505 din 21.12.2018
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara
Hotărârea nr. 504 din 21.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Cornisa-Bistritei’’
Hotărârea nr. 503 din 21.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Toamnei”.
1 2 3 18
yoast seo premium free
Sari la conținut