Hotărâri ale Consiliului Local 2017

 

 

Fișiere

Hotărârea nr. 467 din 28.12.2017
privind aprobarea pentru anul 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată şi completată.
Hotărârea nr. 466 din 28.12.2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxei de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 465 din 28.12.2017 Anexa nr. 1
privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aeroportului”.
Hotărârea nr. 464 din 28.12.2017
privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Grigori Diana si o locuinţă vacantă, Olaru Laura Ionela si o locuinţă vacantă, Huşanu Elena Luminiţa şi o locuinţă vacantă, Stoica Gheorghe şi o locuinţă vacantă si încheierea de contracte de închiriere.
Hotărârea nr. 463 din 28.12.2017
privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău.
Hotărârea nr. 462 din 28.12.2017
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Bacău şi 22 de comune limitrofe şi a modalităţii de gestiune a serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Bacău şi 22 de comune limitrofe.
Hotărârea nr. 461 din 28.12.2017
privind modificarea Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe punctele înscrise pe ordinea de zi.
Hotărârea nr. 460 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Oituz, nr. 37.
Hotărârea nr. 459 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. George Enescu, nr. 44.
Hotărârea nr. 458 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 56 și str. Banca Națională, nr. 6.
Hotărârea nr. 457 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 3.
Hotărârea nr. 456 din 28.12.2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2017, al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 455 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 29, deținute de Popa Constantin.
Hotărârea nr. 454 din 28.12.2017
de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020.
Hotărârea nr. 453 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Copernic, nr. 69.
Hotărârea nr. 452 din 28.12.2017
privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău si a grilei de calcul a contribuţiei datorata de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituţie, aprobate prin H.C.L. nr. 73/ 31.03.2017 pana la aprobarea noului cost de întreţinere aferent anului 2018.
Hotărârea nr. 451 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 29.
Hotărârea nr. 450 din 28.12.2017
privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr. 449 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Stadionului, nr. 24.
Hotărârea nr. 448 din 28.12.2017
privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 447 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Orizontului, nr. 55.
Hotărârea nr. 446 din 28.12.2017
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Reamenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile: Calea Romanului – Bulevardul Unirii, municipiul Bacău”.
Hotărârea nr. 445 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Bogdan Voievod, nr. 25.
Hotărârea nr. 444 din 28.12.2017
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău”.
Hotărârea nr. 443 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 97.
Hotărârea nr. 442 din 28.12.2017
privind asocierea municipiului Bacău cu Parohia ”Buna – Vestire” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acțiuni cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.
Hotărârea nr. 441 din 28.12.2017
privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr. 5A.
1 2 3 17
yoast seo premium free
Sari la conținut