Hotărâri ale Consiliului Local 2015

Fișiere

Hotărârea nr. 279 din 28.12.2015
Hotărâre privind aprobarea premierii sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, boxerul Mihai Nistor și a antrenorului Relu Auraș pentru rezultatele remarcabile obținute în anul 2015.
Hotărârea nr. 278 din 28.12.2015
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 77 din 04.05.2015.
Hotărârea nr. 277 din 28.12.2015
Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
Hotărârea nr. 276 din 28.12.2015
Hotărâre privind ramanerea in vigoare a costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie, aprobate prin H.C.L. nr. 14/30.01.2015 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2016.
Hotărârea nr. 275 din 28.12.2015
Hotărâre privind aprobarea documentului "Actualizarea Master Planului Municipiului Bacău pentru instalatii mari de ardere (IMA) si a sistemului de termoficare (ST), pentru perioada 2013-2034", realizat în cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" Cod proiect CCI 2009RO161PR024.
Hotărârea nr. 274 din 28.12.2015
Hotărâre privind menţinerea pentru anul 2016 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, actualizată, la nivelul anului 2015.
Hotărârea nr. 273 din 28.12.2015
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale înregistrată în HCL nr. 245/2015 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 272 din 28.12.2015
Hotărâre pentru aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Thermoenergy Group SA Bacau.
Hotărârea nr. 271 din 28.12.2015
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2016, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr. 270 din 28.12.2015
Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015, al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 269 din 22.12.2015
Hotărâre privind aprobarea includerii in lista de investitii pentru anul 2016 a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional 2007-2013 al caror termen de finalizare se prelungeste pana la data de 30.06.2016.
Hotărârea nr. 268 din 22.12.2015
Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2015, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 267 din 14.12.2015
Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către TRANSGAZ SA MEDIAŞ asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, necesare pentru lucrarea "Alimentare cu energie electrică SRMP Sofert Bacău".
Hotărârea nr. 266 din 14.12.2015
Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 265 din 14.12.2015
Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar "Constantin Brâncoveanu" la organizarea evenimentului "Iată vin colindătorii".
Hotărârea nr. 264 din 14.12.2015
Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2015, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în cursul anului 2016.
Hotărârea nr. 263 din 14.12.2015
Hotărâre privind modificarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău aprobate prin H.C.L. nr. 117/2015 ca urmare a înființării a cinci posturi de asistenți sociali/inspectori de specialitate finanțate de către Unicef România.
Hotărârea nr. 262 din 14.12.2015
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, a Statului de Funcţii pentru cabinetele medicale şcolare din Municipiul Bacău şi abrogarea HCL nr.366/2013.
Hotărârea nr. 261 din 14.12.2015
Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 260 din 03.12.2015
Hotărâre privind aprobarea organizării unor manifestări dedicate sărbătorilor de Crăciun și sfârșitului de an, în perioada 21/31 decembrie 2015 de cătree Teatrul Municipal Bacovia.
Hotărârea nr. 259 din 03.12.2015
Hotărâre privind aprobarea organizării Festivităţii Aprinderii Luminilor Bradului de Crăciun în data de 05 decembrie 2015.
Hotărârea nr. 258 din 03.12.2015
Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2015 - ianuarie 2016.
Hotărârea nr. 257 din 03.12.2015
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIUpentru EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCTIE PENTRU SEDIU SOCIAL, FIRMA SI BIROURI AVOCATURA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. DMP ENTERPRISES S.R.L., din Com. Margineni, jud. Bacau.
Hotărârea nr. 256 din 03.12.2015
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIUpentru CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU COMERCIAL SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. 1 MAI, NR. 58, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING S.R.L., din Com. Saucesti, jud. Bacau.
Hotărârea nr. 255 din 03.12.2015
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 67/2015 prin care s-au aprobat valorile de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2014.
Hotărârea nr. 254 din 03.12.2015
Hotărâre privind aprobarea dării în administrare Poliţiei Locale a Municipiului Bacău a spaţiului în suprafaţă utilă de 195 mp situat în incinta PT nr.153 din Bacău str. Banca Naţională nr.41 şi abrogarea H.C.L nr.151/2014.
Hotărârea nr. 253 din 03.12.2015
Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. N. Titulescu, Caişilor şi Ion Ghelu Destelnica.
Hotărârea nr. 252 din 03.12.2015
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi abrogarea HCL nr.38/ 2015.
Hotărârea nr. 251 din 03.12.2015
Hotărâre pentru completarea HCL nr.377/29.10.2010 privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău" a terenurilor pentru construcţia/ extinderea/ reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia.
Hotărârea nr. 250 din 03.12.2015
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 192/2010 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Oborului Şerbăneşti din municipiul Bacău.
1 2 3 10
yoast seo premium free
Sari la conținut