Hotărâri ale Consiliului Local 2014

Fișiere

Hotărârea nr. 322 din 29.12.2014
Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la organizarea evenimentului "Sărbătoarea Întronizării Înalt Preasfinției Sale Ioachim, Arhiepiscop ales al Romanului și Bacăului".
Hotărârea nr. 321 din 29.12.2014
Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.
Hotărârea nr. 320 din 29.12.2014
Hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului în suprafaţă de 513 mp, teren situat în Bacău, str. Depoului.
Hotărârea nr. 319 din 29.12.2014
Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a două loturi de teren, aflate în domeniul public al municipiului Bacău, situate pe str. Henri Coandă nr. 2.
Hotărârea nr. 318 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 317 din 29.12.2014
Hotărâre privind modificarea HCL nr. 361/2013 prin care s-a reglementat regimul juridic al unor terenuri ocupate de construcţii autorizate.
Hotărârea nr. 316 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice, asupra mai multor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 315 din 29.12.2014
Hotărâre privind completarea HCL nr. 250/ 2014 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane şi dreptul de uz pe durata existenţei capacităţilor energetice asupra unor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 314 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Martir Closca, nr. 8, sc. A, ap. 1.
Hotărârea nr. 313 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE EXTINDERE SPATIU DE PRODUCTIE - TIPOGRAFIE, STR. VASILE LUPU, NR. 87 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.BENEFICIAR: S.C. LIVIROM S.R.L., din Bacau.
Hotărârea nr. 312 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU SPATII COMERCIALE, SPATIU ACTIVITATI RECREATIVE PENTRU COPII SI TEREN DE SPORT, STR. TAZLAULUI, NR. 7 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularaBENEFICIAR: S.C. BALKAN NORTH RESIDENTIAL S.R.L., din Bucuresti.
Hotărârea nr. 311 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice deschise cu strigare de închiriere a spaţiilor şi amplasamentelor, proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău - Direcţia Pieţelor.
Hotărârea nr. 310 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie actualizată, pentru obiectivul de investiţie: "Reabilitarea sediului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău".
Hotărârea nr. 309 din 29.12.2014
Hotărâre privind modificarea HCL 382/17.11.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Listei de investiţii, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiţii şi a Planului de finanţare pentru proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău".
Hotărârea nr. 308 din 29.12.2014
Hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de "depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau".
Hotărârea nr. 307 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 306 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 305 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică pentru anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 304 din 29.12.2014
Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacău.
Hotărârea nr. 303 din 29.12.2014
Hotărâre privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice Bacău şi a grilei de calcul a contribuţiei datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie, aprobate prin H.C.L. nr.3/27.01.2014 până la aprobarea noului cost de întreţinere aferent anului 2015.
Hotărârea nr. 302 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.
Hotărârea nr. 301 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.01.2015.
Hotărârea nr. 300 din 29.12.2014
Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.236/29.07.2011, modificată, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, ca urmare a examenului de promovare în grade, trepte profesionale şi clasă.
Hotărârea nr. 299 din 29.12.2014
Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014 privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, ca urmare a examenului de promovare în grade şi trepte profesionale.
Hotărârea nr. 298 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si pentru Directia publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau.
Hotărârea nr. 297 din 29.12.2014
Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău, dl. Vasile Tescaru, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2014.
Hotărârea nr. 296 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2014, de către Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacău, în cursul anului 2015.
Hotărârea nr. 295 din 29.12.2014
Hotărâre privind completarea HCL nr. 202/ 2014 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
Hotărârea nr. 294 din 29.12.2014
Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2015 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal, actualizată.
Hotărârea nr. 293 din 29.12.2014
Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2015 în municipiul Bacău.
1 2 3 11
yoast seo premium free
Sari la conținut