Hotărâri ale Consiliului Local 2012

Fișiere

Hotărârea nr.294 din 27.12.2012
Hotărâre privind completarea preambulului din HCL nr. 159/26.07.2012 cu prevederile legale în domeniu.
Hotărârea nr.293 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii   pe anul 2013, al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr.292 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea contului de executie al Bugetului Local pe anul 2012 al Municipiului Bacau.
Hotărârea nr.291 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012  ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.290 din 10.12.2012
Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociatia Eminenta Pro Vranceanu Bacau, la organizarea unui spectacol de binefacere, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2012, la Teatrul de Vară din municipiul Bacău.
Hotărârea nr.289 din 10.12.2012
Hotărâre privind completarea HCL nr.269/23.11.2012 si HCL nr.270/23.11.2012 prin care a fost aprobata premierea  unor elevi, studenti, cadre didactice, sportivi şi antrenori din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute în anul scolar/competitional 2011-2012.
Hotărârea nr.288 din 10.12.2012
Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.287 din 23.11.2012
Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţ în valoare de 16.500 lei d-nei DULHĂSCU AURICA domiciliată în Municipiul Bacău, str.22 Decembrie, nr.1, sc.C, ap.8
Hotărârea nr.286 din 23.11.2012
Hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren solicitat de dl. Cucu Ioan din Bacău, cu un teren echivalent, proprietatea municipiului Bacău.
Hotărârea nr.285 din 23.11.2012
Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 250-300 m.p. pentru desfăşurarea activităţii de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Hotărârea nr.284 din 23.11.2012
Hotărâre privind acordarea "Diplomei de onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 64 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere până la data de 12.11.2012.
Hotărârea nr.283 din 23.11.2012
Hotărâre privind modificarea HCL nr.189/30.06.2010 prin care S-A APROBAT PARTICIPAREA Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău la proiectul "Sustenabilitate  printr-un management integrat al patrimoniului cultural" - " Achieving SUSTainability trough an integrated approach to the management of CULTural heritage", modificată prin HCL 197/30.06.2011.
Hotărârea nr.282 din 23.11.2012
Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2012-ianuarie 2013.
Hotărârea nr.281 din 23.11.2012
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 40/1996 precum şi scoaterea din inventarul domeniului public şi trecerea în inventarul domeniului privat a terenului în suprafaţă de 651 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, în vederea restituirii în natură conform prevederilor Legii nr. 10/ 2001.
Hotărârea nr.280 din 23.11.2012
Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PLOPILOR, NR.18, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: S.C. ANCA-ROM S.R.L. , din Bacău.
Hotărârea nr.279 din 23.11.2012
Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr.278 din 23.11.2012
Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 178/ 2012 prin care s-a aprobat declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafaţă de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 88, aparţinând numitului Budureanu Doru Ioan.
Hotărârea nr.277 din 23.11.2012
Hotărâre privind îndreptarea erorii strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171/ 2012 prin care s-a închiriat spaţiul aflat în incinta PT nr. 4, situat în Bacău, str. Cremenea, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Hotărârea nr.276 din 23.11.2012
Hotărâre privind modificarea destinaţiei stabilită pentru construcţia realizată pe terenul concesionat către d-na Lupu Valeria, situat în Bacău, str. Miron Costin, nr.36, conform contractului de concesionare nr.100338/29.09.2008.
Hotărârea nr.275 din 23.11.2012
Hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 2000 de unităţi de compostare.
Hotărârea nr.274 din 23.11.2012
Hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 252/25.10.2012 respectiv a listei nominale a proprietarilor - familii sau persoane singure - domiciliate în Municipiul Bacău care urmează a beneficia de un ajutor de urgenţă de până la 2500 lei în conformitate cu prevederile HCL nr.214 din 27.09.2012.
Hotărârea nr.273 din 23.11.2012
Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei spaţiului verde, Parohiei Ortodoxe "Sf. Nicolae", a terenului în suprafaţă de 115 m.p. situat în vecinătatea bisericii din B-dul Unirii, potrivit planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, bun aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.
Hotărârea nr.272 din 23.11.2012
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului  Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.
Hotărârea nr.271 din 23.11.2012
Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea unui spectacol de binefacere pentru copii şi tineri adulţi până în 25 de ani, diagnosticaţi cu o boală incurabilă, care va avea loc în data de 05 decembrie 2012, în Bacău.
Hotărârea nr.270 din 23.11.2012
Hotărâre privind aprobarea alocarii de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi şi antrenori legitimaţi la cluburi sportive din Municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obţinute la concursurile sportive în anul competiţional 2011-2012.
Hotărârea nr.269 din 23.11.2012
Hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2011 - 2012.
Hotărârea nr.268 din 23.11.2012
Hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.267 din 12.11.2012
Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Liga Studenţească din Universitatea ,,Vasile Alecsandri" Bacău la organizarea Festivalului Naţional "Studenţiada 2012", care se va desfăşura în perioada 5 - 25 noiembrie 2012, în Bacău.
Hotărârea nr.266 din 12.11.2012
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea nr. 185/29.08.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, unor familii din Municipiul Bacău.
Hotărârea nr.265 din 12.11.2012
Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 257/25.10.2012 prin care s-a aprobat PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME PARTER, STAND DE VANZARE IMBISS, ORGANIZARE DE SANTIER, STR. MILCOV NR.3-5.
1 2 3 4 12
Sari la conținut