Hotărâri ale Consiliului Local 2012

Fișiere

Hotărârea nr.324 din 27.12.2012
Hotărâre privind prin care se ia act de încetarea functiei de consilier local si implicit de Viceprimar al Municipiului Bacău, a domnului Dragos Luchian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.
Hotărârea nr.323 din 27.12.2012
Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65749/20.11.2012.
Hotărârea nr.322 din 27.12.2012
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Bacău nr. 177/2012 la sectiunea "străzi" in sensul inscrierii suprafetei reale  a strazii Stefan cel Mare, ca urmare a noilor  masuratori.
Hotărârea nr.321 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau.
Hotărârea nr.320 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivele: Construire str. Liliacului, Construire str. Gloriei, Construire str. Dragoş Vodă, Construire str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Construire Fundătura Bogdan Petriceicu Haşdeu, Extindere canalizare str. Tineretului - Constanţei.
Hotărârea nr.319 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul"Reabilitare infrastructură urbană str. Ştefan cel Mare, municipiul Bacău".
Hotărârea nr.318 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivele "Construire strada Corbului, municipiul Bacău", "Construire strada Poet Cârlova, municipiul Bacău".
Hotărârea nr.317 din 27.12.2012
Hotărâre privind completarea HCL nr.286/23.11.2012 prin care a fost aprobat un schimb de teren intre dl. Cucu Ioan  din Bacău si Municipiul Bacău.
Hotărârea nr.316 din 27.12.2012
Hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr.315 din 27.12.2012
Hotărâre privind alocarea suprafeţei de 8996 mp teren, din domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Milcov, nr. 49, pentru construirea spaţiilor necesare funcţionării Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei al Judeţului Bacău.
Hotărârea nr.314 din 27.12.2012
Hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A., pe durata construirii unei săli de sport, a terenului în suprafaţă de 900 mp situat în incinta Colegiului Economic "Ion Ghica" din Bacău, str. 9 Mai, nr. 104 şi abrogarea parţială a prevederilor HCL nr. 109/2004.
Hotărârea nr.313 din 27.12.2012
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 224/ 2012 prin  care care s-a dat în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice terenul în suprafaţă de 4,5 mp  din municipiul Bacău, str. Ernest Târtescu, către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.
Hotărârea nr.312 din 27.12.2012
Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 314 mp, situat în Bacău, str. Bucium, nr. 12, către Biserica lui Dumnezeu Apostolică - Cultul Creştin Penticostal Bacău.
Hotărârea nr.311 din 27.12.2012
Hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Pojoga Elisabeta din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată.
Hotărârea nr.310 din 27.12.2012
Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău şi desemnarea domnilor consilieri locali Bogatu George, Bîrzu Ilie şi Bujor Costel, de a negocia şi semna Acordul Colectiv de Muncă al funcţionarilor publici şi după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanţii funcţionarilor publici şi reprezentanţii personalului contractual din compartimentele, agenţiile şi instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societăţile comerciale.
Hotărârea nr.309 din 27.12.2012
Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru promovarea salariatilor Compartimentului "Aparatul Permanent de Analiză şi Elaborare a Documentelor Consiliului Local al Municipiului Bacau".
Hotărârea nr.308 din 27.12.2012
Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza şi intocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2012.
Hotărârea nr.307 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2012, de către Primarul şi Viceprimarul Municipiului Bacău, în timpul anului 2013.
Hotărârea nr.306 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui spatiu de depozitare aflat la subsolul Pieţei Centrale din municipiul Bacău, str. Pieţii nr. 1.
Hotărârea nr.305 din 27.12.2012
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de interventie in caz de avarie la reţelele edilitare aprobat prin HCL nr. 253/25.10.2012.
Hotărârea nr.304 din 27.12.2012
Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.165/1999 prin care a fost atribuit in folosinta gratuita un teren catre Parohia "Nasterea Maicii Domnului" din Bacău,in scopul actualizarii suprafetei de teren, ca urmare a unei noi masuratori cadastrale.
Hotărârea nr.303 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinatia de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost din municipiul Bacau", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei, a bugetului proiectului si a surselor de finantare.
Hotărârea nr.302 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/A/9 din municipiul Bacău.
Hotărârea nr.301 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.300 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă  în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local  al Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.299 din 27.12.2012
Hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011 modificată şi completată prin HCL nr. 82/30.03.2012.
Hotărârea nr.298 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
Hotărârea nr.297 din 27.12.2012
Hotărâre privind suplimentarea parteneriatului « Anul Îmbătrânirii Active » încheiat între Municipiul Bacău şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău,  cu evenimentul « Trecerea dintre ani »
Hotărârea nr.296 din 27.12.2012
Hotărâre privind plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012.
Hotărârea nr.295 din 27.12.2012
Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul Consiliului Local, pentru organizarea  "Sărbătorilor de Iarnă", în municipiul  Bacău în luna decembrie 2012.
1 2 3 12
yoast seo premium free
Sari la conținut