Hotărâri ale Consiliului Local 2008

Fișiere

HCL NR. 475 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 475 DIN 29.12.2008 - privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractele de finanţări nerambursabile pe anul 2008.
HCL NR. 474 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 474 DIN 29.12.2008 - privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun a unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 şi încheierea unor convenţii cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău în acest sens precum şi aprobarea listelor nominale pe luna ianuarie 2009 a beneficiarilor de abonamente cu reducere 50% pentru transport urban.
HCL NR. 473 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 473 DIN 29.12.2008 - privind aprobarea deplasării delegaţiei Municipiului Bacău, în oraşul înfrăţit Mandaue, regiunea Cebu din republica Filipine, în perioada 15-30 ianuarie 2009.
HCL NR. 472 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 472 DIN 29.12.2008 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008, ca urmare a decalajului între veniturile şi cheltuielile anului curent, din fondul de rulment al Consiliului Local al Municipiului Bacău.
HCL NR. 471 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 471 DIN 29.12.2008 - privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
HCL NR. 470 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 470 DIN 22.12.2008 - privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumul colectiv la Căminul pentru persoane vârstnice Bacău.
HCL NR. 469 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR.469 DIN 22.12.2008 - privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile ianuarie-februarie 2009.
HCL NR. 468 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR.468 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINTE P + DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 Y, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : TANASE ELENA, din Bacau
HCL NR. 467 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 467 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + DM SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 9, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : RADU GABRIEL-DUMITRU, din Bacau
HCL NR. 466 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 466 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA ROMANULUI, NR. 128, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : POCOVNICU VIOREL, din Bacau
HCL NR. 465 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR.465 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SEDIU SI SPATIU PRODUCTIE - TIPOGRAFIE, STR. VASILE LUPU, NR. 87 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : S.C. LIVIROM S.R.L., din Bacau
HCL NR. 464 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 464 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, L.T.E. SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. LEON SAKELLARY, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI : S.C. BRENO S.R.L., CHIRIBAU MIHAI-COSMIN, SIMONINI RAMONA-MARIANA, din Bacau
HCL NR. 463 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 463 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE P + 1 E + M, STR. CALEA ROMANULUI, NR. 112, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI : BAYER BRUNO si IACOB SANDU, din Israel
HCL NR. 462 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 462 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. SIRETULUI, NR. 11 F, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: STOIAN IOAN, din Bacau
HCL NR. 461 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 461 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA, ATELIER MONUMENTE FUNERARE, SPATIU COMERCIAL, SPALATORIE AUTO, PUNCT POARTA SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. NORDULUI, NR. 1, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : POPOVICI DIMITRIE-ALEXANDRU, din Bacau
HCL NR. 460 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 460 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. CALEA ROMANULUI, NR. 188 N, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : PANAITESCU SALUST-MIRCEA, din Bacau
HCL NR. 459 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR.459 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA P + M, STR. DEPOULUI, NR. 156 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : MITILCA IULIAN, din Bacau
HCL NR. 458 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 458 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S + P + 1 SI IMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETATII, STR. INFRATIRII, NR. 55 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: MARZA ION si MARZA LILIANA-PATRICIA, din Bacau
HCL NR. 457 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 457 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINTA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: HERGHELEGIU ANNA-MARIE, din Bacau
HCL NR. 456 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 456 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL + BIROURI P + 2 SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. MILCOV, NR. 112, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : COZMA CRISTIAN, din Bacau
HCL NR. 455 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 455 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, SPATII DEPOZITARE PROFILE METALICE PENTRU CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN, STR. CIRESOAIA, NR. 98 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR : S.C. ANTREPRIZA GENERALA CONKRET S.R.L., din Bacau
HCL NR. 454 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 454 DIN 22.12.2008 - prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
HCL NR. 453 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 453 DIN 22.12.2008 - privind prelungirea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 40.000/2441 din 03.12.1998, incheiat intre Municipiul Bacau si CENTRUL SANITAR “CARITAS” IASI - FILIALA BACAU, beneficiarul constructiei - acces din exterior la farmacie – realizata pe terenul concesionat din str. Florilor, nr. 1.
HCL NR. 452 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 452 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiţii „CONSTRUIRE STRADA DORULUI” din municipiul Bacău.
HCL NR. 451 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 451 DIN 22.12.2008 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru „CONSTRUIRE SEDIU POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU” strada Oituz nr.29-31 Bacău.
HCL NR. 450 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 450 DIN 22.12.2008 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.411/26.11.2008, în vederea îndreptării unei erori materiale referitoare la evidenţierea unei categorii de lucrări.
HCL NR. 449 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 449 DIN 22.12.2008 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.416/26.11.2008, în vederea îndreptării unei erori materiale.
HCL NR. 448 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 448 DIN 22.12.2008 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe – aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii lor din funcţiune, valorificare prin vânzare la licitaţie publică ori casare totală sau parţială, în condiţiile legii, acestea fiind două PUŢURI DE CAPTARE A APEI F1 ŞI F2 din Frontul Gherăeşti II, afectate la execuţia centurii de ocolire în partea de Nord-Vest a municipiului Bacău.
HCL NR. 447 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 447 DIN 22.12.2008 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor – mijloace fixe – „Şopron (copertină metalică atelier sudură)” şi „Magazie metalică (cabină poartă pentru paznic şi depozitare resturi alimente)” aflate în administrarea Grupului Şcolar Industrial Letea Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare , casare şi valorificării acestora, în condiţiile legii.
HCL NR. 446 DIN 22.12.2008
HOTĂRÂRE NR. 446 DIN 22.12.2008 - privind premierea familiilor din municipiul Bacău care împlinesc ori au depăşit 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2008 şi acordarea unei Diplome de Onoare.
1 2 3 16
yoast seo premium free
Sari la conținut