„PNRR: Fonduri pentru România moderna si reformata!”

 

Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a  Municipiului Bacău. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public -achiziție de vehicule nepoluante

UAT MUNICIPIUL BACAU, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „ Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a  Municipiului Bacău”, cofinantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR) – Componenta C10 – Fondul Local,  Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante).

Obiectivul general al proiectului „ Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a  Municipiului Bacău” – vizeaza investiții în infrastructura locală pentru tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

 • cresterea mobilităţii în zona metropolitană prin îmbunătăţirea reţelei de transport local de călători, respectiv modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport ecologic cu autobuze;
 • diminuarea duratelor de călătorie la nivel urban;
 • creşterea nivelului de siguranţă a reţelei de transport;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
 • eficientizarea transportului public de călători

Grup țintă: locuitorii din municipiul Bacău precum și din  zona metropolitană

În data de 13.03.2024 a fost semnat acordul cadru nr. 133678, precum si Contractul subsecvent nr. 1 care vizează achiziția a :

 • 24 autobuze electrice (12 m)
 • 24 buc. stații de reîncărcare lentă
 • 8 buc. stații de reîncărcare rapidă

Proiectul „Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău”  Investiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public -achiziție de vehicule nepoluante, propune măsuri complementare intervenţiilor aflate în implementare, asigurând modernizarea şi eficientizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului, precum şi extinderea acestuia pentru deservirea necesităţilor zonei metropolitan: UAT Comuna Letea Veche, UAT Comuna Hemeiuș, UAT Comuna Măgura, UAT Comuna Luizi Călugăra, UAT Comuna Nicolae Bălcescu, UAT Comuna Mărgineni.

Proiectul  presupune achiziţionarea si operaţionalizarea în cadrul serviciului de transport metropolitan a:

 • 24 Autobuze electrice (12 m) .
 • 5 Microbuze electrice
 • 10 Staţii de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice
 • 29 Staţii de încărcare lentă în autobaza de transport public

 

Valoarea totala a investiției  I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public -achiziție de vehicule nepoluante: 84.788.880,16 lei TVA inclus
Valoare totala eligibila: 83.324.376,91 lei TVA inclus
Valoare totala contributie publica: 1.464.503,25 lei TVA inclus