Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Municipiul Bacău, în calitate de Beneficiar a finalizat implementarea proiectului „MODERNIZARE ȘI REABILITARE CREȘA NR. 9”, cod SMIS 128049, finanţat de Uniunea Europeană prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, împreună cu Ministerul Lucrărilor publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calității infrastructurii antepreșcolare în vederea asigurării accesului la educație timpurie în cadrul Municipiului Bacău.

– Creșterea eficienței energetice a Creșei nr 9 din Municipiul Bacău. Atingerea acestui obiectiv a fost realizată prin implementarea următoarelor măsuri:

  • Măsura 1 – Reabilitarea hidroizolației la terasa clădirii precum și a fundațiilor la exterior;
  • Măsura 2 – Realizarea lucrărilor de anvelopare a pereților exteriori și înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic;
  • Măsura 3 – Realizarea lucrărilor de termoizolație a terasei și a soclului;
  • Măsura 4 – Reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente.

– Asigurarea funcționării infrastructurii antepreșcolare – Creșa nr. 9 din str. Ozanei nr 9, conform cerințelor si exigențelor de calitate în Municipiul Bacău.Atingerea acestui obiectiv a fost realizată prin implementarea următoarelor măsuri:

  • Măsura 1 – Realizarea lucrărilor de reparare și igienizare a încăperilor Creșei nr 9, precum și refacerea finisajelor interioare;
  • Măsura 2 – Recompartimentarea spațiilor interioare conform normativelor în vigoare;
  • Măsura 3 – Reabilitarea blocului alimentar (bucătăriei) și dotarea cu echipamente specifice profesionale;
  • Măsura 4 – Realizarea lucrărilor de modernizare a spălătoriei creșei;
  • Măsura 5 – Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu;
  • Măsura 6 – Achiziția de dotări specifice învățământului antepreșcolar.
Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație anteprescolara) - 79 copii din care: fete 41, băieți 38.
Impact: Implementarea prezentului proiect va aduce urmatoarele beneficii pentru populația Municipiului Bacău:
- Stimularea copilului in vederea dezvoltarii sale individuale in plan intelectual, socio-afectiv si psihomotric, tinand cont de particularitatile specifice de varsta ale acestuia si de potentialul sau evaluat;
- Realizarea unui demers educational bazat pe interactiunea activa cu adultul;
- Promovarea interactiunii cu ceilalti copii prin activitati de grup specifice varstei;
-Sprijinirea parintilor in educatia timpurie a copiilor precum și stimularea reinserției personelor care revin la muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 2.232.552,50 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 1.716.894,01 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni, respectiv 11.04.2018 - 31.12.2022.