U.A.T. Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului „Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații «N.V. Karpen»” Cod SMIS 128351. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

  • Axa prioritară 4
  • Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 , obiectiv specific 4.5.
  • Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pe piața forței de muncă.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat sprjinirea dezvoltării urbane durabile prin realizarea investițiilor în educație și formare profesională și anume îmbunătățirea infrastructurii educaționale cu relevanță pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Obiectivul Specific 1 – Modernizarea și reabilitarea Căminului internat și al Corpului A din colegiu;
  • Obiectivul Specific 2 – Consolidarea rolului municipiului Bacău ca motor de dezvoltare în regiunea Nord – Est;
  • Obiectivul Specific 3 – Dezvoltarea capacității de învățare a elevilor prin îmbunătățirea infrastructurii parțiale a Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.KARPEN;
  • Obiectivul Specific 4 – Reducerea abandonului școlar în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.KARPEN.

Rezultatele proiectului
Beneficiari direcți: – 2010 de elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională N.V.Karpen – personal didactic format din 93 cadre didactice, personalul didactic auxiliar – în număr de 20, iar cel nedidactic, în număr de 34 care îsi vor desfășura activitatea în condiții mult îmbunătățite, cu instrumente adecvate în cadrul unei infrastructuri educaționale moderne.

Impactul investitiei realizate
Prin proiectul derulat s-au realizat investiții specifice acțiunilor eligibile, respectiv modernizarea și reabilitarea căminului și liceului din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicatii N.V.Karpen.
Lucrările realizate au contribuit la creșterea eficienței energetice și implicit la reducerea cheltuielilor destinate alimentării cu energie termică a clădirilor aparținând Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Valoarea totala a proiectului : 13.016.350,52 lei cu TVA
Valoare totala eligibila: 10.815.185,99 lei cu TVA
Valoare totala contributie publica: 2.201.164,53 lei cu TVA
Data inceperii proiectului: 26.07.2018 
Data finalizarii proiectului : 31.12.2023

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro , site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului