Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu emisii reduse de dioxid de carbon al Europei

   Municipiul Bacău va organiza miercuri, 24 februarie 2021, ora 11 la Centrul de Afaceri și Expoziții, Bacău, întâlnirea cu tema „Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu emisii reduse de dioxid de carbon al Europei”.

      Progresul înspre atingerea obiectivelor europene și naționale privind emisiile poluante face ca sursele de energie nepoluante, regenerabile să înlocuiască efectiv combustibilii fosili și să susțină o tranziție structurală către energia curată. Aceste evoluții promițătoare pot pregăti pătrunderea pe noile sectoare energetice ale lumii, în care se preconizează o creștere semnificativă. Se poate observa la nivel local un interes și un sprijin  tot mai mare pentru sursele de energie nepoluante în rândul publicului larg – un factor care ar putea contribui la accelerarea tranziției energetice curente.

      Prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, Municipiul Bacău a implementat cu fonduri europene nerambursabile o investiţie prin care s-a instalat al doilea grup de cogenerare, care funcţionează în ciclul combinat gaze-abur. Acest grup de cogenerare a fost pus în funcţiune în septembrie 2017 şi are o capacitate de 14 MWt.

  Cogenerarea, ca alternativă viabilă de reducere a consumului global de energie şi cu impact favorabil asupra mediului are următoarele avantaje:

  • în procesul de cogenerare, eficienţa folosirii gazului natural este de minimum 85% în producerea concomitentă de energie termică şi electrică;
  • recuperarea investiţiei pentru realizarea unei instalaţii de cogenerare se face în timp mai scurt decât în cazul altor echipamente;
  • utilizarea cogenerării de înaltă eficienţă contribuie la protejarea mediului înconjurător.

În contextul în care Uniunea Europeană şi-a propus ca obiectiv reducerea emisiilor poluante cu cel puțin 55 de procente până în 2030, UAT Municipiul Bacău îşi exprimă opţiunea de a contribui la realizarea acestor cerinţe ambiţioase prin promovarea surselor nepoluante, regenerabile de energie, esențiale pentru eforturile pe termen lung de atenuare a schimbărilor climatice și de îmbunătățire a serviciilor oferite cetăţenilor.

La întâlnirea „Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu emisii reduse de dioxid de carbon al Europei” vor participa din partea autorităţilor locale, regionale şi naţionale Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul Municipiului Bacău, Mihaela-Cătălina Bădoiu, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Raul Pop, secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Vor fi invitaţi reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale, ai firmelor, organizaţiilor non-guvernamentale, specialişti din domeniul energiei. Prezentările dlui Florin Goga, reprezentant al Thermoenergy Group S.A. Bacău şi ale dlui Cristian Athanasovici, manager al Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH România, având ca temă sistemul de termoficare implementat de Municipiul Bacău respectiv prezentarea tehnologiei de vârf asigurate de Kawasaki Gas Turbine Europe, vor întregi agenda zilei.

Evenimentul este o invitaţie adresată factorilor de decizie, locuitorilor şi agenţilor economici din municipiul Bacău de a conştientiza beneficiile aduse de sursele de energie nepoluante, regenerabile şi importanţa aportului noilor tehnologii în realizarea obiectivelor europene și naționale privind emisiile poluante.

yoast seo premium free
Sari la conținut