Drept la replică consilierului local Cristian Ghingheș

Având în vedere informațiile false publicate pe blogul  www.kristofer.ro în data de 11 decembrie 2017, sub titlul „Primarul Necula vrea să pună domeniul public și privat ale orașului direct în brațele SC SSPM Bacău SA”, primarul Municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula transmite următorul

Drept la replică:

  1. În calitate de primar al Municipiului Bacău nu am nicio atribuție sau responsabilitate privitoare la angajările/încadrările în Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) SA Bacău. Afirmația potrivit căreia SSPM ar fi o „jucărie cu acces la resurse a primarului” este o calomnie, fără niciun suport în realitate – SSPM a fost înființată cu girul Consiliului Local, forul deliberativ stabilind sumele și patrimoniul primite la constituire de societate. Societatea nu este a primarului; SSPM este o societate publică. Municipiul Bacău este acționarul unic al acesteia, nu primarul Cosmin Necula.
  2. În ceea ce privește alegația conținută în articolul sus-menționat, conform căreia insist pe termenul de jucărie a primarului deoarece rudele sale primesc contracte directe de la SSPMși se află în conducerea acestei societăți” îmi rezerv dreptul de a-mi apăra reputația și imaginea publică prin acționarea în instanță a semnatarului acestor rânduri, scrise fără niciun argument sau legătură cu realitatea. Între mine, ca Primar, și persoanele din conducerea SSPM nu există nicio legătură de rudenie. De asemenea, nu există o legătură de rudenie între mine și beneficiari ai contractelor acestei societăți.

La SSPM contractele se încredințează cu respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare și nu prin manopere sau relații de cumetrie, rudenie etc.

  1. Acuzația că SSPM ar refuza să furnizeze informații cu caracter public este o afirmație evident falsă, mai ales în contextul în care la data de 07.12.2017, instanța de contencios adminstrativ a respins ca neîntemeiată acțiunea dvs. vizând comunicarea unor informații cu caracter public. Având în vedere acest aspect, rezultă că și alegația dvs. este la fel de neîntemeiată ca acțiunea din instanță.
  2. Prestarea unor activități/servicii circumscrise administrării domeniului public și privat a reprezentat, de la bun început, una din rațiunile de a fi ale societății SSPM SA Bacău. Acest fapt a fost cunoscut încă de la constituirea societății, autoritatea deliberativă locală pronunțându-se, în principiu, asupra acestei chestiuni. A formula, într-un limbaj vădit ipocrit, acuze în raport de activitatea de administrare a domeniului public și privat de către SSPM denotă faptul că nu ați lecturat proiectele de hotărâre ce au jalonat înființarea și operaționalizarea societății sus-menționate. Cu toate că, în calitate de consilier local, ar fi trebuit să o faceți pentru a fi în cunoștință de cauză atunci când votați sau postați.
  3. Delegarea anumitor activități/servicii de administrare a domeniului public/privat către SSPM reprezintă o modalitate legală de gestiune indirectă a acestora, reglementată – ca atare – de OUG nr. 71/2002. Această modalitate legală de gestiune este practicată, pe scară largă, de majoritatea unităților administrativ-teritoriale din țară, nefiind o noutate.

Modalitatea concretă de delegare a acestor activități/servicii a făcut obiectul unui studiu de oportunitate elaborat de un organism extern, independent, care a identificat variantele posibile de delegare, recomandând-o pe cea optimă. Hotărârea finală aparține, însă, Consiliului Local Bacău singura autoritate în măsură să decidă asupra modalității propriu-zise de gestionare a serviciilor de administrare a domeniului public/privat.

Informațiile privitoare la iminenta delegare către SSPM a unor bunuri cum ar fi străzile, cimitirele etc. sunt profund eronate, în condițiile în care obiectul delegării este reprezentat doar de acele activități/servicii a căror gestiune este permisă de lege în maniera expusă mai sus.

  1. Transparența decizională în privința proiectului de delegare către SSPM a serviciilor/activităților menționate nu poate fi pusă la îndoială nici măcar de o persoană de rea-credință ca dvs., orientată, în permanență, spre blocarea și șicanarea proiectelor importante ale Municipiului Bacău. Toată documentația aferentă acestui proiect a parcurs procedura de transparență decizională, fiind adusă la cunoștința opiniei publice în conformitate cu principiile prevăzute în Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.
  2. Dilemele dvs. intelectuale, necunoașterea evidentă a legii și a altor prevederi legale în vigoare, precum și superficialitatea în a trata subiecte de interes vital pentru orașul nostru nu pot reprezenta piedici în calea dezvoltării societății SSPM sau a Municipiului Bacău. Locuitorii orașului au nevoie de servicii publice de calitate, iar SSPM este vehiculul prin care vom împlini acest deziderat.
yoast seo premium free
Inline
Inline