Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor afectate de amplasamentul lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart parking” în cartierul Bistrița Lac – Resistematizare

Lista imobilelor proprietate privată afectate de amplasamentul lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart parking” în cartierul Bistrița Lac – Resistematizare”ce urmează a fi expropriate. Planurile topografice ce contine coridorul de expropriere.