Date de contact – relații cu publicul

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU ȘI STRUCTURILE SUBORDONATE
DATE DE CONTACT

În contextul aplicării măsurilor preventive de combatere a infectării cu COVID- 19, în sprijinul persoanelor care au nevoie de informații sau pentru a transmite documente, vă comunicăm următoarele date de contact:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU
telefon: 0234.581.849
telefon: 0234.208.900
fax: 0234.588757
linia telefonică 0234984- transmitere sesizări, solicitări, informații referitoare și/sau datorată situației generate de virusul COVID-19.
email: contactprimarie@primariabacau.ro

-PRIMĂRIA II
Asoc. Proprietari, ANL Compartiment Fond Locativ si Indrumare Asociatii de Proprietari
tefefon: 0234 581 644
email: contactprimarie@primariabacau.ro

Compartiment administrare si Inventarierea Patrimoniului
telefon: 0234 525 215
email: contactprimarie@primariabacau.ro

Compartiment Evidenta Contracte
telefon: 0234 510 464
email: contactprimarie@primariabacau.ro

DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BACĂU
telefon: 0234206353
fax: 0234206356
email: spclepbacau@yahoo.com

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
telefon: 0372777859
fax: 0234586492
email: contact@dasbacau.ro

-Biroul Beneficii Sociale
Compartiment Alocații și indemnizații
telefon: 0372777859/int. 16
telefon: 0745984204
email: baf@dasbacau.ro
Compartiment Beneficii
telefon: 0372777859/int. 16
telefon: 0745984204

-Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap
telefon: 0372777859/int. 15
telefon: 0720550205
email: bpvh@dasbacau.ro

-Biroul Protecția Copilului
telefon: 0372777859/int. 14
email: bpc@dasbacau.ro

-Biroul Resurse Umane
telefon: 0372777859/int. 22
email: ru@dasbacau.ro

-Serviciul Financiar Contabilitate Buget
telefon: 0372777859/int. 25
email: bfc@dasbacau.ro

DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
telefon: 0234.570.910
fax: 0234.525.022
email: taxe-impozite@primariabacau.ro

yoast seo premium free
Skip to content