Consultare publică privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

Municipiul Bacău invită cetățenii să participe la o campanie de consultare cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, documente strategice în curs de elaborare, aflate în prezent în etapa de finalizare a analizei diagnostic.

Scopul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană este acela de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, urmărind atât abordarea modalităţilor de identificare şi rezolvare a nevoilor comunităţii în domeniile: economic, de mediu şi social, cât şi crearea unei administraţii publice eficiente în beneficiul socio-economic al comunităţii. Totodată, actualizarea strategiei presupune prezentarea informaţiilor relevante, aferente perioadei ulterioare elaborării acestei, şi adaptarea documentului strategic la conţinutul şi orientările actualelor documente de programare, corespunzătoare perioadei 2014-2020, și la tendințele internaționale în domeniul dezvoltării urbane.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, la care SIDU 2014-2020 se va raporta, imaginează Municipiul Bacău al anului 2020 ca fiind o zonă metropolitană competitivă şi inovativă, cu o comunitate tânără, dinamică şi deschisă, care construieşte un viitor durabil pe fundamentul tradiţiilor sale valoroase.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

PMUD al Municipiului Bacău reprezintă un masterplan de transport care vizează modul în care oamenii şi mărfurile se deplasează, utilizând diferite mijloace de transport. Acestea includ: mersul pe jos, mersul cu bicicleta, transportul cu autobuzul, tramvaiul, trenul, taxiul, autovehiculul propriu şi vehiculele pentru transportul de marfă.

Planul are ca principale beneficii următoarele: facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii; reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii; reducerea costurilor de călătorie; obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi; creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.

De asemenea, o condiție de bază pentru finanțarea investițiilor legate de transportul public urban și de infrastructura aferentă – activități care sunt eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea 4.1 – Planuri de mobilitate urbană durabilă –, o constituie fundamentarea acestora în cadrul unor PMUD-uri, dezvoltate la nivelul municipiilor reședință de județ, inclusiv a zonelor funcționale urbane.

Persoanele şi asociaţiile legal constituite vor putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Agenţia Locală Bacău, dlui director  Adrian Anghel, pe adresa de e-mail office@adlbacau.ro, până la data de 1 iunie 2017.

Puteți accesa mai jos documentele (analiza diagnostic) aflate în consultare publică:

Fișiere

yoast seo premium free