Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 97 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotarare nr. 6

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2017 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 7

privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2017 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare Bacău – ADIB. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 8

privind  modificarea HCL nr.10/2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 9

privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 10

privind  modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr.  29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a transformării posturilor de șofer. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 11 – I

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 12

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 13

privind aprobarea înființării Autorităţii Urbane – Organism Intermediar de nivel II al POR 2014-2020 în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul  Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 14

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Galeru Elena pentru fiul Diac Giunior – Adrian. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 15

privind aprobarea demarării procedurii de preluare a bunurilor de retur ce fac obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L. avand ca obiect concesionarea cimitirelor ce apartin domeniului public al Municipiului Bacau. Iniţiator –   DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 16

privind modificarea H.C.L. nr. 362/2007, prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, actualizat. Iniţiator – DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 17

privind modificarea HCL nr. 227/2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/2014. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 18

privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită acordat prin HCL nr.51/23.02.2016  pentru  terenul  în suprafaţă de 7864 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Izvoare, fără număr,  către Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti, cu sediul în Comăneşti. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 19

privind dezlipirea unui imobil situat în Bacău, strada Narciselor, nr. 2 bis. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 20 – I

privind   aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF la obiectivul de investitii „Modernizarea retelei de termoficare SACET Bacau – inchidere inelara a magistralei Sofert cu Cornisa” Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 21

privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „Conductă de legătură Dn 600 mm între plecare II Gherăieşti şi plecare II Mărgineni pentru transportul apei de la staţia de pompe Gherăieşti la rezervoarele de la Baraţi”. Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 22 – I

privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiţii „Consolidare, modernizare si amenajare construcţie Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”. Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 95 96 97 98 99 104
yoast seo premium free