Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 97 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 41

Proiect de hotărâre privind respingerea documentatiei  PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, PARCARE LA SUBSOL SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. MARASESTI, NR. 100 A, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara, BENEFICIAR: MATEESCU MIOARA, din Mun. Galati. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 42A

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Asociația ”Insula Cercetașilor” la organizarea ”Festivalului Luminii”, în data de 14 mai 2017. Iniţiator – DL.STEFAN DANIEL DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 42B

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 18-19 mai 2017, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău. Iniţiator – DL.STEFAN DANIEL DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 42C

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcţiunii terenului în suprafaţă de 9.864 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Izvoare, f.nr. în vederea CONSTRUIRII ANSAMBLULUI DE LOCUINŢE SOCIALE, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietatea Municipiului Bacău. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Bacău – dl. Ştefan Daniel Dragoş.

Proiect de hotărâre nr. 42D

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Federația Tinerilor din Bacău la organizarea festivității de deschidere a anului ”Bacău – Capitala Tineretului din România”, în data de 7 mai 2017. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 42E

privind modificarea HCL nr.266/2016 prin care s-au înființat grupe de educație antepreșcolară (0-3 ani) în cadrul unor grădinițe din municipiul Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 42F

prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr.58/03.04.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Jitariu Corneliu Dan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, Județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant. Inițiator: dl. Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2017. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 2 – I

privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

1 95 96 97 98 99 106
yoast seo premium free
Skip to content