Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 96 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

privind completarea HCL nr. 366/2016 prin care s-au stabilit impoyitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubriyare pentru anul 2017 în municipiul Bacău. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 4

privind completarea HCL nr. 367/2016 prin care s-au aprobat pentru anul 2017 taxele locale care constutuie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 227/2015 – privind Codul fiscal, modificată şi completată. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 5

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea organiyării Consiliului Internaţional de Dans Sportiv “Bacău Dance Open 2017”, în perioada 28-30 aprilie 2017, ce va avea loc la “Centrul de Afaceri” Bacău. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 6

prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr.58/03.04.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Jitariu Corneliu Dan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, Judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 7

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a terenului situat pe strada Teiului nr.13, în vederea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită a acestuia către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe perioada realizării investiţiei, constând în construirea de locuinţe pentru tineri, specialişti în sănătate. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 1

prin care se ia act de Titlul primit de municipiul Bacău în data de 13.11.2016 la Timişoara de „Capitala Tineretului din România”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Surf The Project (ETEP) la evenimentul ING Creative Festival, ce se va desfăşura în perioada 13.04.-15.04.2017 la Dubai. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 1

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a cuantumului contributiei lunare  de intretinere  datorata de persoanele varstnice ingrijite  in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si de sustinatorii legali ai acestora, pentru anul 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 2

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de  investiții pe anul 2017 ale Consiliului Local al  Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 3

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului  Zlătan F. Gheorghe, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 4

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău și Consiliul Judeţean al Elevilor Bacău în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”din Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 5

privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de persoane din oraşul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului ”Şcoli înfrăţite”. Iniţiator –DL. STAN GABRIEL  – CONSILIER LOCAL.

1 94 95 96 97 98 104
yoast seo premium free