Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 96 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.227/2015 prin care s-a completat contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău, Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr.2/69549/12.12.2014, aprobat prin HCL nr.228/2014. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.21

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.22

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.23

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.24

Proiect de hotarare privind aprobarea îndreptării unor erori materiale  din HCL nr.6/20.01.2017, HCL nr. 231/17.08.2016, HCL nr.266/21.09.2016, HCL nr.352/06.12.2016, HCL nr.356/06.12.2016, HCL nr.373/29.12.2016 şi  HCL nr.387/29.12.2016. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.25

Proiect de hotarare privind  participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Judeţul Bacău la organizarea evenimentului social „Ziua internaţională a câştigării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti la muncă egală”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.26

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 21,00 m.p. dispus in doua loturi (14,00 + 7,00) situat in intravilanul Municipiului Bacau,  proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.27

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Rally Spirit Oneşti, la organizarea celei de a VII-a ediţii a Raliului Moldovei, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 16 – 17 iunie 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.28

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău”. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 61,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Decebal, nr. 47, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de reprezentare pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU”. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 31

Proiect de hotărâre  privind aprobarea  participării Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău la proiectul social «Informat şi implicat 2017», finanţat prin Reprezentanţa UNICEF România, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 14,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 33

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Federatia Romana de Tenis și Sport Club Municipal Bacău,  în vederea organizării Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 19 – 28 mai 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 34

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener alături de Asociația Culturală Inanina Music Star în vederea organizării Festivalului Internațional “Mărul de Aur” ce va desfășura la Bacău în perioada 13 – 14 mai 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra suprafetei de 18,90 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, stabilit in baza Contractului de Concesionare nr. 31206/26.09.2000, de la S.C. CIPSTEVER S.R.L. catre dl. Ciobanu Stelian si modificarea destinatiei stabilita initial in Contractul de Concesionare, din “sediu firma” in “locuinta”. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 36

Proiect de hotărâre privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația ”Valoare Plus” în vederea organizării conferinței ”Păstrează-ți libertatea! Traficul de persoane înrobește”, în data de 6 mai 2017, ce va avea loc la Ateneul “Mihail Jora” Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 37

Proiect de hotărâre privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Retro Club România – Secția Aro M461, la organizarea evenimentului ”Turul României cu ARO”, ce se va desfăşura la Bacău în data de 21 mai 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI LOCUINTE COLECTIVE, STR. OITUZ, NR.  26 A din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: CORBU MIRCEA si PADURARIU DANIELA, din Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 2.079 m.p. teren situat in extravilanul localitatii in limita teritoriului administrativ al UAT Bacau, str. Holtului pentru CONSTRUIRE LOCUINTA CUPLATA CU GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. HOLTULUI, NR. 30, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: LEHADUS IONUT, din Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 94 95 96 97 98 106
yoast seo premium free
Skip to content