Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 95 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, plutonierului adjutant principal Stanciu Costel. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

privind  acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 42 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la  data de 07.04.2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2017, al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4

privind susținerea financiară a acordului de parteneriat dintre Municipiul Bacău și Universitatea ”Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2013-2017, încheiat prin Hotărârea Consiliului Local nr.268/2013. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. 9 Mai, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, str. George Bacovia, B-dul Unirii și str.  Pictor Theodor Aman. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2017, întocmit de către Ocolul Silvic Traian. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” și Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 8

privind  modificarea HCL nr.58/28.02.2017  prin care s-a  aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Aleea Parcului, str. Bucium și str. Arcadie Șeptilici. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 9

privind  aprobarea participării Municipiului Bacău în parteneriat cu Asociația PartNET, la proiectul „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței si calității”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă și aprobarea cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 10

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la editarea şi tipărirea împreună cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala ”General Eremia Grigorescu” a publicaţiei trimestriale ”Veteranul de Război”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 11

privind modificarea HCL nr. 207/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017. Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 12

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul „Înlocuire conductă de apă Dn 600 mm strada Frunzei, din staţia de pompare Gherăieşti până la strada Calea Moldovei, cu conductă Fgn Dn 700 mm”. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Conductă de legătură Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm strada Ștefan cel Mare și conducta Dn 800 mm strada Digu Bârnat. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul „Construire strada Muşcatelor, municipiul Bacău”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.16

Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 15,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.17

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.18

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.19

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău în vederea organizării Concursului Internațional de Pian ”Frédéric Chopin”, în perioada 18 – 20 mai 2017, ce va avea loc la sala Ateneu a Filarmonicii ”Mihail Jora” Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 93 94 95 96 97 106
yoast seo premium free
Skip to content