Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 94 din arhiva proiectelor de hotărâre

Dispoziția nr. 1337 din 19.05.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară pentru data de 23.05.2017, orele 13,00, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău.

Dispoziția nr. 1321 din 15.05.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară pentru data de 19.05.2017, orele 10,30, la Spitalul Județean de Urgență Bacău – Amfiteatrul Maternității.

Proiect de Hotărare

privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Bacău  și Județul Bacău în vederea găsirii celor mai bune soluții pentru asigurarea complementarității viitorului Spital Municipal și a Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de solicitant în cadrul proiectului “E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” ce va fi depus  în cadrul Programului Operațional Capital Uman, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Inner Wheel Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului ”Bucuria copiilor” 2017, în data de 1 iunie 2017.  Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea organizării și desfășurării proiectului ”Alecsandriana”, ediția I. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4

privind darea în folosinţă gratuită a terenului  în suprafaţă de 7864 m2 situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Izvoare, fără număr, conform planului de situaţie, către Asociaţia Habitat for Humanity România și aprobarea cesionării dreptului de folosinţă gratuită asupra suprafeţei de 2000 m2, stabilit prin HCL nr.84 din 04.05.2015 de către Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti către Asociaţia Habitat for Humanity România. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind  participarea Municipiului Bacău și a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului prin Fundația ”Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, în calitate de parteneri, în vederea organizării conferinței cu tema ”Mărturisitori din temnițe comuniste”, în data de 28 mai 2017.  Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău, în vederea organiyării şi desfăşurării proiectului educaţional „Să cresc frumos şi sănătos”. Iniţiator – DL. ŞTEFAN DANIEL – DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

privind acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către DELGAZ GRID SA,  pe durata realizării lucrărilor necesare, asupra unor  suprafețe de teren situate în Municipiul Bacău, Calea Moldovei nr.4. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8

privind aprobarea  închirierii,  prin licitaţie publică, a unui număr de 6 căsuțe din lemn,  proprietatea municipiului Bacău, în vederea desfășurării  de activități comerciale. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9

privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și cu Museul Memorial al Holocaustului – Washington a unui seminar cu tema ”Istoria și memoria bublică a Holocaustului în România postcomunistă”, în perioada 25-27 mai 2017. Initiator dl. Gabriel Stan – Consilier local

1 92 93 94 95 96 106
yoast seo premium free
Skip to content