Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 93 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada deținerii de către municipiul Bacău a titlului de ”Capitala Tineretului”, a dreptului de folosinţă asupra a două căsuţe de lemn, către Fundaţia de Sprijin Comunitar. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 37

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2017 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 38

privind aprobarea prelungirii prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 12704/ 17.04.2001 încheiat cu Partidul Național Liberal – Filiala Bacău.Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 39

privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 40

privind  modificarea HCL nr. 244/ 2016 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 41

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Nordului. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

1 91 92 93 94 95 106
yoast seo premium free
Skip to content