Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 92 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

privind modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr. 139/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 17

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.  Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 18

privind dezlipirea terenului în suprafață de 39322 mp situat în Bacău, strada General Ștefan Gușe, nr. 4. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 19

privind închirierea unui amplasament în suprafaţă de 155 mp aflat în Bacău, pe insula din Parcul ”M. Cancicov”, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 20

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 3,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 21

privind completarea HCL nr. 175/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și Autorizației de Amplasare și profil de Activitate. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 22

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 23

privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”, la editarea Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 14 şi 15. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 24

privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 11,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 25

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația ”TART” în vederea organizării simpozionului internațional ”Școala – Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penintenciar”, în perioada 9 – 10 iunie 2017, la Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 26

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 27

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Fundația Comunitară Bacău,  în vederea organizării proiectului Swimathon, ediția a V-a, ce se va desfăşura la Bacău în data de 15 iunie 2017. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 28

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 80,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, ocupat de constructia cu destinatia spatiu de depozitare, proprietatea d-lui Sova Corneliu, din Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 29

privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile IUNIE 2017 – IULIE 2017. Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 30

privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra suprafetei de 3,96 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, stabilit in baza Contractului de Concesionare nr. 18087/19.05.2004, de la S.C. NADONI S.R.L.  catre dl. Nastase Danut, casatorit cu Nastase Elena. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 31

privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la societatea Thermoenergy Group SA Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 32

privind aprobarea schimbarii destinatiei stabilita in Contractul de concesionare nr. 68944/01.10.2012 incheiat pentru suprafata de 10,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 33

privind  modificarea şi completarea HCL nr. 381/17.11.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 34

prin care se ia act de intenția Salbac SA Bacău de a construi și amenaja strada Brândușei. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 35

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Bacău – Neamţ, în vederea organizării celei de a treia ediţii a Forumului Zonal de Arhitectură şi Urbanism ”MOLDOVA REPER 2030 – MoRe”, în perioada 9-11 iunie 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 90 91 92 93 94 106
yoast seo premium free
Skip to content