Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 88 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Surf The Project (ETEP) la evenimentul ING Creative Festival, ce se va desfăşura în perioada 13.04.-15.04.2017 la Dubai. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 1

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a cuantumului contributiei lunare  de intretinere  datorata de persoanele varstnice ingrijite  in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si de sustinatorii legali ai acestora, pentru anul 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 2

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de  investiții pe anul 2017 ale Consiliului Local al  Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 3

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului  Zlătan F. Gheorghe, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 4

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău și Consiliul Judeţean al Elevilor Bacău în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”din Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 5

privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a vizitei unui grup de persoane din oraşul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experienţă în cadrul programului ”Şcoli înfrăţite”. Iniţiator –DL. STAN GABRIEL  – CONSILIER LOCAL.

Proiect de hotarare nr. 6

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2017 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 7

privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2017 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare Bacău – ADIB. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 8

privind  modificarea HCL nr.10/2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 9

privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 10

privind  modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr.  29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a transformării posturilor de șofer. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 11 – I

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 12

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 13

privind aprobarea înființării Autorităţii Urbane – Organism Intermediar de nivel II al POR 2014-2020 în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul  Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 14

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Galeru Elena pentru fiul Diac Giunior – Adrian. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 15

privind aprobarea demarării procedurii de preluare a bunurilor de retur ce fac obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L. avand ca obiect concesionarea cimitirelor ce apartin domeniului public al Municipiului Bacau. Iniţiator –   DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 16

privind modificarea H.C.L. nr. 362/2007, prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, actualizat. Iniţiator – DL. CONSTANTIN SCRIPĂȚ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 86 87 88 89 90 95
yoast seo premium free