Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 86 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1 – I

Proiect de hotărâre privind  aprobarea „PLANURILOR DE ACŢIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ŞI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU”. Iniţiator – DL.SCRIPĂŢ CONSTANTIN – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău a spaţiului în suprafaţă utilă de 102 mp situat în clădirea C1 – Complex Sportiv și acordarea dreptului de folosință gratuită către sportivii clubului a terenurilor, a cantonamentului și a sălii de sport din cadrul Complexului Sportiv „Prof. Constantin Anghelache” din Bacău,  str. Letea nr. 17. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău în vederea organizării unui spectacol de teatru. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre  privind suspendarea HCL nr. 400/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul UAT- Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord-Est în cadrul proiectului „SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE SĂ ELABOREZE STRATEGII INTEGRATE ÎN DOMENIUL ENERGIEI DURABILE – EMPOWERING”, finanțat din programul Orizont 2020 – Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020). Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la platforma „CIVINET ROMÂNIA” – o rețea de orașe angajate în punerea în aplicare a strategiilor integrate pentru mobilitate urbană durabilă și transport curat. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Judeţul Bacău la organizarea evenimentului social. „8 Martie”. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 246/31.08.2016. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 84 85 86 87 88 91
yoast seo premium free
Inline
Inline