Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 83 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

privind completarea HCL nr. 366/2016 prin care s-au stabilit impoyitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubriyare pentru anul 2017 în municipiul Bacău. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 4

privind completarea HCL nr. 367/2016 prin care s-au aprobat pentru anul 2017 taxele locale care constutuie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 227/2015 – privind Codul fiscal, modificată şi completată. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 5

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea organiyării Consiliului Internaţional de Dans Sportiv “Bacău Dance Open 2017”, în perioada 28-30 aprilie 2017, ce va avea loc la “Centrul de Afaceri” Bacău. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 6

prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr.58/03.04.2017 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Jitariu Corneliu Dan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, Judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant. Iniţiator – Cosmin Necula – Primarul Municipiului Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 7

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a terenului situat pe strada Teiului nr.13, în vederea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită a acestuia către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe perioada realizării investiţiei, constând în construirea de locuinţe pentru tineri, specialişti în sănătate. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 1

prin care se ia act de Titlul primit de municipiul Bacău în data de 13.11.2016 la Timişoara de „Capitala Tineretului din România”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Surf The Project (ETEP) la evenimentul ING Creative Festival, ce se va desfăşura în perioada 13.04.-15.04.2017 la Dubai. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotarare nr. 1

privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a cuantumului contributiei lunare  de intretinere  datorata de persoanele varstnice ingrijite  in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si de sustinatorii legali ai acestora, pentru anul 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 81 82 83 84 85 91
yoast seo premium free
Inline
Inline