Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 77 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditii periculoase sau vătămătoare, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT – municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.10

Proiect de hotărâre  pentru modificarea art.7 a HCL nr. 176 din 10.06.2009  privind aprobarea participării municipiului Bacău, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.11

Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă conform Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu  ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.12

Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.13

Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 2924 mp și a clădirii în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.14

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între d-na BURLACU MIHAELA și o locuință vacantă, d-na SCÎNTEIE DANIELA și o locuință vacantă, d-na PINTILESCU DANIELA și o locuință vacantă, dl.  FÂNARU DANIEL LAURENȚIU și d-na BUHUCEANU OTILIA ELENA și incheierea de contracte de inchiriere. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.15

Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii spaţiilor cu „destinaţia de uscător” de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI.

Proiect de hotărâre nr.16

Proiect de hotărâre privind  închirierea unui teren în suprafaţă de 134 mp aflat în Bacău, str. Bradului, nr. 60, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.17

Proiect de hotărâre privind  închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 17,78 mp aflat în Bacău, str. Mărășești, nr. 80, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.18

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, Aleea Constructorului, nr. 6, sc. B, ap. 2, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.19

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 5,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, Aleea Ghioceilor, nr. 23, sc. C, ap. 2, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.20

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 15,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, B-dul Alexandru cel Bun, nr. 4, sc. A, ap. 1, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.21

Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 12,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, B-dul Unirii, nr. 2, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr. 23, sc. A, ap. 1, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Nicu Enea, nr. 46, sc. A, ap. 3, proprietate privata a Municipiului Bacau.  Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 80,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. 9 Mai, nr. 19, sc. A, ap. 2, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Decebal, nr. 13, sc. A, ap. 2, proprietate privata a Municipiului Bacau.  Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 26

Proiect de hotărâre privind   aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 61,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Decebal, nr. 47, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 27

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,50 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Miron Costin, nr. 2, sc. C, ap. 4, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 28

Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 14,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Mărășești, nr. 102, sc. B, ap. 1, proprietate privata a Municipiului Bacau.  Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 75 76 77 78 79
yoast seo premium free
Inline
Inline