Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 73 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA şi a  Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie  al Societăţii Termoenergy Goup S.A. Bacău

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 21,00 m.p. dispus in doua loturi (14,00 + 7,00) situat in intravilanul Municipiului Bacau,  proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate.

Iniţiator – DL.  DANIEL-DRAGOŞ ŞTEFAN  –  VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI  BACĂU

Proiect de horărâre nr. 5

privind  asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Despărțământul ASTRA ”Vasile Alecsandri” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului ”Bacău – meleag de glorie, istorie, cultură și eroism”, ce se va desfăşura în perioada 17 – 23 august.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6

privind  aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7

privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Modernizare Strada Florilor, nr. 32 – 38, municipiul Bacău”

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8

privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68756 din 11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. CÂRNU MONICA-TEREZIA-LYANA pentru  spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 – 9.

Iniţiator – DL.  DANIEL-DRAGOŞ ŞTEFAN  –  VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9

privind modificarea HCL nr. 5/20.01.2017 prin care s-a aprobat  darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău aflat în subordinea Consiliului Judeţean Bacău a unor bunuri fixe şi mobile ce urmează a fi folosite pentru desfăşurarea activităţii la Celula II, aflate în domeniul public al municipiului Bacău.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. 22 Decembrie și Bulevardul Unirii.

Iniţiator – DL.  DANIEL-DRAGOŞ ŞTEFAN  –  VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU

Dispoziția nr. 1638 din 06.07.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară  pentru data de   10.07.2017,  orele  12,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1

privind  completarea HCL nr. 221/ 2017 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, la organizarea împreună cu Asociaţia „Ingenious Drama” a Festivalului naţional de teatru în limba română pentru tineri „The Ingenious Drama Festival” – ediţia a XVIII – a, ce se va desfăşura în perioada 10 – 20 iulie, la Bacău.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului, în vederea finanţării şi realizării în comun a Festivalului ”No Drugs Revolution – Street Galfest”, ce se va desfăşura în perioada 15 – 20 august 2017, la Bacău.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău care să participe, în calitate de observator, la concursurile ce se vor organiza la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Bacău pentru funcțiile de director și director adjunct.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind  asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Minifotbal  din România, în vederea finanţării şi realizării în comun a Festivalului Național al Minifotbalului Amatori, ce se va desfăşura în perioada 10 – 15 iulie 2017, la Bacău.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind  aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2017.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 71 72 73 74 75 91
yoast seo premium free
Inline
Inline