Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 73 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 38

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Republicii, str. Condorilor, str. Electricienilor, str. Proiectantului, str. Bicaz și str. ChimieiIniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 39

Proiect de hotărâre  privind alegerea “Preşedintelui  de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile februarie –  martie 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 40A

Proiect de hotărâre prin care se ai act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Gavriliu Adrian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 40B

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Ciocodei Mihaela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 40C

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui VASILACHI  MILUȚĂ cu domiciliul în Bacău, strada Militari, nr.22. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 40D

Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău, de trecere a imobilului situat în Bacău, calea Mărășești, nr.6, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea şi completarea Comisiei de evaluare pentru derularea şi finalizarea procedurii de licitaţie organizată în vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri municipale în judeţul Bacău”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău a unor bunuri fixe și mobile ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II, aflate în domeniul public al municipiului Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aferentă anului 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5 – Partea I

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, prin aport în natură, în condiţiile legii. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind acceptarea Municipiului Oneşti în calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 71 72 73 74
yoast seo premium free
Inline
Inline