Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 71 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40D

Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău, de trecere a imobilului situat în Bacău, calea Mărășești, nr.6, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al Municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea şi completarea Comisiei de evaluare pentru derularea şi finalizarea procedurii de licitaţie organizată în vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri municipale în judeţul Bacău”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău a unor bunuri fixe și mobile ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II, aflate în domeniul public al municipiului Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aferentă anului 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5 – Partea I

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, prin aport în natură, în condiţiile legii. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind acceptarea Municipiului Oneşti în calitate de membru la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.270/30.09.2016 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2016 şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 370/2016 și HCL nr. 382/2016. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 367/2016 prin care s-au aprobat pentru anul 2017 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 83,10 mp situat în Bacău, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de sponsorizare între Municipiul Bacău și ACES Europe ca urmare a obținerii titlului de ”Oraș European al Sportului 2017”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă pentru populaţia municipiului Bacău achiziţionarea şi distribuirea de apă potabilă în zilele in care este sistată furniyarea de apă potabilă în municipiul Bacău.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 69 70 71
yoast seo premium free
Inline
Inline