Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 6 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotarare nr. 3 din 04.11.2019

privind  transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare

Proiect de hotarare nr. 2 din 04.11.2019

privind modificarea HCL nr. 16/ 2019 prin care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2019

Proiect de hotarare nr. 1 din 04.11.2019

privind alocarea unei sume de bani în vederea continuării prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică prevăzute în contractul nr. 68838/ 12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/ 03.09.2007 încheiat cu CONSORȚIUL ICCO-PHILIPS- INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU”

Dispozitia nr. 2518 din 04.11.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacau in sedinta extraordinara pentru data de 08.11.2019, ora 10.00, la Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau

Proiect de hotarare nr. 52 B din 30.10.2019

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta”

Proiect de hotarare nr. 52 A din 30.10.2019

privind modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Completare Proiect de Hotarare nr. 11 din 25.10.2019

privind mandatarea imputernicitilor Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA pentru propunerea membrilor in Consiliul de Administratie ca urmare a finalizarii procesului de selectie

Proiect de hotarare nr. 51 din 25.10.2019

privind revocarea HCL nr. 87/2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judetului Bacau nr. 10/15.01.2018 si se ia act de incetarea functiei de consilier local in Consiliul Local al Municipiului Bacau, a d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Proiect de hotarare nr. 50 din 25.10.2019

privind atribuirea denumirii de strada „Academician Solomon Marcus” strapungerii care face legatura dintre strada Nicolae Balcescu si strada Mihai Viteazu

Proiect de hotarare nr. 49 din 25.10.2019

de aprobare a Raportului aferent trimestrului III 2019 privind stadiul realizarii masurilor cuprinse in „Planul de calitate a aerului in municipiul Bacau, pentru dioxid de azot si oxizi de azot, perioada 2019-2023”

Proiect de hotarare nr. 48 din 25.10.2019

privind modificarea si completarea HCL nr. 131/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz si de servitute catre Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafete de teren situate in Bacau

Proiect de hotarare nr. 47 din 25.10.2019

privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 289/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute si de servitute legala catre Delgaz Grid S.A. aupra unor suprafete de teren situate in Bacau

Proiect de hotarare nr. 46 partea III din 25.10.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute si de servitute legala catre Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafete de teren situate in Bacau

Proiect de hotarare nr. 46 partea II din 25.10.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute si de servitute legala catre Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafete de teren situate in Bacau

Proiect de hotarare nr. 46 partea I din 25.10.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute si de servitute legala catre Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafete de teren situate in Bacau

Proiect de hotarare nr. 45 din 25.10.2019

privind completarea HCL nr. 343/2019 prin care au fost desemnati reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Bacau in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bacau pentru anul scolar 2019 – 2020

Proiect de hotarare nr. 44 din 25.10.2019

privind modificarea HCL nr. 16/2019 prin care s-a aprobat achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in anul 2019

Proiect de hotarare nr. 43 din 25.10.2019

privind alocarea unei sume de bani in vederea continuarii prestarii serviciilor de asistenta si reprezentare juridica prevazute in contractul nr. 68838/12.05.2017 pentru recuperarea de prejudicii generate de nefinalizarea contractului de lucrari nr. 36793/03.09.2007 incheiat cu CONSORTIUL ICCO-PHILIPS-INTEGRINE pentru construirea obiectivului de investitii „SPITAL MUNICIPAL BACAU”

Proiect de hotarare nr. 42 din 25.10.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului Intern ale Centrului Bugetar Crese Bacau

1 4 5 6 7 8 104
yoast seo premium free