Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 5 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotarare nr. 6 partea I din 11.11.2019

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 5 din 11.11.2019

privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 4 din 11.11.2019

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019 – 31 martie 2020

Proiect de hotarare nr. 3 partea III din 11.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 3 partea II din 11.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 3 partea I din 11.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 2 din 11.11.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor „Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfăşura în datele de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău

Proiect de hotarare nr. 1 partea III din 11.11.2019

privind aprobarea modificării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populatie)

Proiect de hotarare nr. 1 partea II din 11.11.2019

privind aprobarea modificării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populatie)

Proiect de hotarare nr. 1 partea I din 11.11.2019

privind aprobarea modificării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populatie)

Dispozitia nr. 2576 din 11.11.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacau in sedinta extraordinara pentru data de 15.11.2019, ora 10.00, la Sala de sedinte a SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau

Proiect de hotarare nr. 39 din 04.11.2019

privind revocarea HCL nr. 87/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 și se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Proiect de hotarare nr. 38 din 04.11.2019

privind atribuirea denumirii de stradă „Academician Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre strada Nicolae Bălcescu și strada Mihai Viteazu

Proiect de hotarare nr. 37 din 04.11.2019

de aprobare a Raportului aferent trimestrului III 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 – 2023”

Proiect de hotarare nr. 36 din 04.11.2019

privind completarea HCL nr. 343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019 – 2020

Proiect de hotarare nr. 35 din 04.11.2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Proiect de hotarare nr. 34 din 04.11.2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază  de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază

Proiect de hotarare nr. 33 din 04.11.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

1 3 4 5 6 7 106
yoast seo premium free
Skip to content