Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 5 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotarare nr. 21 partea I din 04.11.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Proiect de hotarare nr. 20 din 04.11.2019

privind  plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2019

Proiect de hotarare nr. 19 din 04.11.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 17704 din 03.10.1994, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69570 din 23.12.2013, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. CRIZANTEMA S.R.L.

Proiect de hotarare nr. 18 din 04.11.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 72/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău în perioada martie – aprilie 2019

Proiect de hotarare nr. 17 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 86,37 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 G3,  proprietatea d-lor Leţcanu Monica si Leţcanu Cătălin-Ionuţ

Proiect de hotarare nr. 16 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 81,08 mp teren proprietate privată a Municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 F1, proprietatea d-lor Bîrjovanu Neculai și Bîrjovanu Mihaela

Proiect de hotarare nr. 15 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 82,30 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 F3,  proprietatea d-lor Căuş Costel si Căuş Mirela-Geanina

Proiect de hotarare nr. 14 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 81,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 P1,  proprietatea d-lor  Corobană Claudiu si Corobană Ileana

Proiect de hotarare nr. 13 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 55,39 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R3,  proprietatea d-nei Manasă Cornelia – Silvia

Proiect de hotarare nr. 12 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 82,24  m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 O1,  proprietatea d-lor Conțu Claudiu – Gheorghiță și Conțu Bianca – Oana

Proiect de hotarare nr. 11 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 78,84 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 E1,  proprietatea d-lor Parnic Laurențiu și Parnic Niculina

Proiect de hotarare nr. 10 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 82,21 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 M2,  proprietatea d-lor Silimon Valentin și Silimon Ana – Alina

Proiect de hotarare nr. 9 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei  de 55,68 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 R1,  proprietatea d-nei Teleagă Liliana – Mihaela

Proiect de hotarare nr. 8 partea III din 04.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 8 partea II din 04.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 8 partea I din 04.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 7 din 04.11.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68532 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA Horubeț Didina, reprezentant legal al C.M.I. DR. Horubeț Didina  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

Proiect de hotarare nr. 6 din 04.11.2019

privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68882 din 05.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-na Chioreanu Rodica, reprezentant legal al C.M.I. DR. Chioreanu Rodica  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Martir Horia, nr. 1

Proiect de hotarare nr. 5 din 04.11.2019

privind plata cotizaţiei pentru anul 2019 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)

Proiect de hotarare nr. 4 din 04.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 84,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau,  proprietate privata a Municipiului Bacau  – beneficiari Neagu Petru-David si Neagu Ramona

1 3 4 5 6 7 104
yoast seo premium free