Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 4 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotarare nr. 1 din 22.11.2019

privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Dispozitia nr. 2679 din 22.11.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de   29.11.2019,  ora  10.00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotarare nr. 4 partea II din 18.11.2019

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 4 partea I din 18.11.2019

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 3 din 18.11.2019

privind modificarea HCL nr. 370/2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău

Proiect de hotarare nr. 2 din 18.11.2019

privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 1 partea III din 18.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 1 partea II din 18.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 1 partea I din 18.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

Dispozitia nr. 2638 din 18.11.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de   22.11.2019,  ora  10.00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotarare nr. 13 din 14.11.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 12.794,00 m.p. teren din Calea Republicii, nr. 285, cu nr. cadastral 67420 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, HALA PRODUCTIE, SEDIU ADMINISTRATIV, REZERVOR APA SI IMPREJMUIRE TEREN, CALEA REPUBLICII, NR. 285 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

Proiect de hotarare nr. 12 din 14.11.2019

privind alegerea „Presedintelui de sedinta” al Consiliului Local al Municipiului Bacau pentru sedintele din lunile Noiembrie, Decembrie 2019 si Ianuarie 2020

Proiect de hotarare nr. 11 din 12.11.2019

privind asocierea municipiului Bacau cu Asociatia „Centrul Daniel”, in vederea realizarii in comun a Festivalului de Muzica Usoara pentru Copii „STEA Printre Stele”, in perioada 22 – 23 noiembrie 2019

Proiect de hotarare nr. 9 din 11.11.2019

privind aprobarea proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” cu codul SMIS 126795

Proiect de hotarare nr. 8 din 11.11.2019

privind revocarea HCL nr. 87/2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 și se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Proiect de hotarare nr. 7 din 11.11.2019

privind modificarea HCL nr. 370/2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală „INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău

Proiect de hotarare nr. 6 partea II din 11.11.2019

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 6 partea I din 11.11.2019

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

1 2 3 4 5 6 106
yoast seo premium free