Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 3 din arhiva proiectelor de hotărâre

Dispoziția nr. 1091 din 14.03.2019

de modificare a Dispoziției nr. 1005 din 11.03.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară pentru data de 15.03.2019, ora 13,00 la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău

Dispoziția nr.1005 din 11.03.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de   15.03.2019,  ora    13,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Yin Yuguo.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind modificarea HCL nr. 159/ 2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/ unor finanţări rambursabile interne/ externe în valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3

privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării obiectivului de investiții ”Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Mărășești, nr. 20B”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind modificarea Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii  Publice Municipale Bacău SA şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii  Publice Municipale Bacău SA să voteze modificarea Actului Constitutiv.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial în vederea achiziţionării de alimente de bază.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6 – II

privind aprobarea documentației tehnico economice – faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “MODERNIZARE PT 33, STRADA AVIATORILOR, CU DESTINAŢIA DE CLUB AL PENSIONARILOR”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7

privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca copii ANL 32-46 (Loc de joaca ANL 50bis)”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8

privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca copii ANL 32 – 46 (Letea 32)”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9

privind modificarea HCL nr. 517 din 21.12.2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico economică – faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare şi reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10

privind aprobarea documentației tehnico economice – faza DALI pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare şi reabilitare Colegiul Grigore Antipa”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 11

privind aprobarea documentației tehnico economice – faza SF pentru obiectivul de investiţii: “Construire teren de sport – Colegiul Economic  “Ion Ghica”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 4 5 79
yoast seo premium free
Inline
Inline