Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 3 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17
privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea calitatii vietii prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 18
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor dotări și echipamente medicale

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 19
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Parc Cancicov”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 20
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Toamnei’’

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 21
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Cornisa-Bistritei’’

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 22
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 23
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, casatorita cu Pop Ionuţ-Bogdan

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 24
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Emil, la  dl. Grozavu Mirel

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 25
privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a unui teren, situat în Bacău, Calea Moldovei, nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 26
prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donatie a terenului în suprafată de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 – 17A (trotuar amenajat) si investitia realizata pe teren domeniul public, in suprafata de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizarii racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 27
privind modificarea și completarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 28
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdictia definitiva de construire a suprafetei de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014)  si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29
privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 30
privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 31
privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 32
privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta și încheierea de contracte de închiriere

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 33
privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuinta vacanta, Arseni Mihaela si o locuinta vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu  Oana si Costescu Daniel si incheierea de contracte de inchiriere

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 34A

privind aprobarea documentației tehnico economice – faza DALI pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V.Karpen”. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 34B

privind aprobarea Politicii de Parcări în Municipiul Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 34C

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în municipiul Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 4 5 71
yoast seo premium free
Inline
Inline