Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 3 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotarare nr. 19.A. din 26.11.2019

privind mandatarea Primarului Municipiului Bacau sa desemneze o persoana care sa reprezinte municipiul Bacau in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei Grup Actiune Locala „Inovare si Dezvoltare Durabila” Bacau

Proiect de hotarare nr. 18 din 22.11.2019

privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020

Proiect de hotarare nr. 17 din 22.11.2019

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită, în anul 2020

Proiect de hotarare nr. 16 din 22.11.2019

privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 15 din 22.11.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Proiect de hotarare nr. 14 din 22.11.2019

prin care se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor

Proiect de hotarare nr. 13 din 22.11.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 69379/14.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69035/23.04.2019, de la d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta la d-nii Petrov-Liutienco Bogdan si Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta

Proiect de hotarare nr. 12 din 22.11.2019

privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului ”Casa Poltzer” situat în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 6

Proiect de hotarare nr. 11 din 22.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete  de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

Proiect de hotarare nr. 10 din 22.11.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Judo Bacău, în vederea realizării în comun a Turneului Internațional ”Cupa 1 Decembrie” – judo, ediția a XVI-a, în data de 07.12.2019

Proiect de hotarare nr. 9 din 22.11.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 902,00 m.p. teren din Str. Vasile Alecsandri, nr. 89, cu nr. cadastral 6979 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE CLADIRE CE VA AVEA DESTINATIA ARHIVA NOTARILOR BACAU – REGIM DE INALTIME S + P + 4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 89 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata – BENEFICIAR: GARGAREA NATALIA-VIORICA, din Bacau

Proiect de hotarare nr. 8 din 22.11.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei temporare de construire pentru suprafata de 2.796,41 m.p. teren din Str. Izvoare, nr. 52 si realizarea lucrarilor de EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE MOBILIER, STR. IZVOARE, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata – BENEFICIAR: S.C. ELITEMOB S.R.L.

Proiect de hotarare nr. 7 din 22.11.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 1.924,00 m.p. teren proprietate privata – BENEFICIAR: S.C.  ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L.

Proiect de hotarare nr. 6 din 22.11.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITATI RECREATIVE SI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR. 98, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara – BENEFICIAR: S.C. RUTFOOD S.R.L

Proiect de hotarare nr. 5 partea II din 22.11.2019

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 5 partea I din 22.11.2019

privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Proiect de hotarare nr. 4 din 22.11.2019

privind adoptarea unor măsuri ca urmare a aplicării unor modificări legislative și îndeplinirea unor obligații contractuale din cadrul unor proiecte europene

Proiect de hotarare nr. 3 din 22.11.2019

privind aprobarea unor măsuri de modificare a organigramei și statului de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău precum și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a aplicării prevederilor din Codul Administrativ

Proiect de hotarare nr. 2 partea III din 22.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

Proiect de hotarare nr. 2 partea II din 22.11.2019

privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău

1 2 3 4 5 106
yoast seo premium free
Skip to content