Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 3 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8
privind asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții ”Reparații capitale imobile C14 și C15 Grădiniță Specială – Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9
privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.  în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investitii „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10
privind  prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA  pe o perioadă de 2 (două) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecţie a noilor administratori, organizată în condiţiile legii

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 11
privind  aprobarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 12
privind  constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 13
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 14
privind  aprobarea Listei nominale de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 15
privind  aprobarea inchirierii prin licitație publică a suprafeței de 1mp spațiu situat în incinta Bazinului de Înot  în  vederea amplasării unui  automat de cafea și băuturi calde

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 16
de modificare a HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri –terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.17

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut la Contractul de Concesionare nr. 68719/03.04.2017, da la dl. Furtună Silviu-Nicolae, la dl Huțu Constantin-Marius, în calitate de cumpărător și d-na Postolache Lămâița, în calitate de uzufructuară. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 18
privind   transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr.  68779 din 23.04.2013 de la d-nii Tomozei Catalin si Tomozei Diana,  la d-na Vieru Lucia

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 19
privind  transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 16966/20.04.2007 de la S.C. EVRIKA S.R.L., la S.C. M&S SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 20
privind   aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 79,00 m.p. teren, dispus in doua loturi (38,00 m.p. + 41,00 m.p.) situat in intravilanul Municipiului Bacau,  proprietate privata a Municipiului Bacau  – beneficiari Trofin Florin-Constantin si Trofin Cristina

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 21
privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 22
privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău și dezlipirea unui teren în suprafață de 3787 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 23
privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, a centralei termice situată în Bacău, str. Banca Națională, către Colegiul Național ”Gheorghe Vrânceanu”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 24
privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 25
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru  CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA, REAMENAJARE ACCESE, PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN SI AMPLASARE  MIJLOACE PUBLICITARE, STR. ABATORULUI, NR. 6, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 26
privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 27
privind  aprobarea dreptului de uz și de servitute către Comuna Letea Veche și Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 4 5 83
yoast seo premium free
Inline
Inline