Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 3 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotarare nr. 45A

prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii  aprilie 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 45B

privind  modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 45 C

privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 115,7 mp, situat în Bacău, str. Alexandru Șafran, nr. 145, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 45 D

privind modificarea HCL nr. 166/2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 45E

privind modificarea HCL nr. 169/ 2019 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalului Luminii 2019”, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019 la Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Proiect de hotărâre nr.45F

privind modificarea HCL nr. 139/ 2018 prin care s-au constituit comisiile de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și s-a abrogat HCL nr. 168/2017

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.45G

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Sport în vederea realizării în comun a competiției Cupa României 2019 la minifotbal – Faza Națională, ce se va desfăşura în perioada 28 – 30.06.2019 la Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2018 – 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3 – 7

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții „Rezerva de apă a municipiului Bacău”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4 – 2

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitiiCONSTRUIRE CORP NOU SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA GRADINITA NR.18, MUNICIPIUL BACAU, STRADA GHEORGHE VRÂNCEANU NR. 40”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 4 5 88
yoast seo premium free
Inline
Inline