Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 2 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI pentru obiectivul de investitii: „Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau”. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 12

privind darea in administrare, pe o perioada de 10 ani, a unor spatii in incinta PT nr. 79 si PT nr.44, catre Tribunalul Bacau. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIŢIA nr. 2436 din 14.12.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 21.12.2018, ora 09,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem,  domnului Simionescu Mihai.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3
privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii   pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4
privind  majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5
privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de catre    Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6
privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7
pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8
privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9
de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și  a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali  ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10
privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 11
privind modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr. 230/28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 12
privind modificarea H.C.L. nr. 263/2010 prin care s-au aprobat functiile publice, Organigrama si Statul de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 13

privind rămânerea in vigoare a costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie, aprobate prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 14
privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 15
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Speranţa Bunicilor” în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2019”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 16
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investitii: Construire cresa Centrul bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala “Georgeta Mircea Cancicov”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 4 71
yoast seo premium free
Inline
Inline