Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 2 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1
privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat  Bugetul de venituri şi cheltuieli și  Programul  de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.2
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 – 2020

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.3
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.4
privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, Teatrului Municipal Bacovia a unui apartament de serviciu situat în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94 D.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.5
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.6
privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.7
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru realizarea lucrărilor de Construire Locuințe Colective și Spații Comerciale S+P+10 și Împrejmuire Teren,  Strada Pictor Theodor Aman, nr.33 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 2.549, 00 m.p. teren proprietate privată.

BENEFICIAR: SC MAGENTA REZIDENTIAL PATRU SRL BUCUREȘTI

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.8
privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr.273/31.07.2019 privind  aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru  CONSTRUIRE UNITATE MEDICALA COMPUSA DIN AMBULATOR (SPITALIZARE DE ZI), IMAGISTICA, RADIOTERAPIE, AMPLASARE POST TRAFO SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. NICU ENEA, NR. 38 B, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR:SC PETROCOS SRL BACĂU

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.9 – 2
privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.10
privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68525 din 11.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA DOBÂNDĂ AURELIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. DOBÂNDĂ AURELIA  pentru  spatiul cu destinatia cabinet  medical  si a terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Miron Costin,  nr. 70

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.11
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Ca La Noi”, în vederea realizării în comun a Festivalului de folclor ”Zestrea” ediția a VI-a, în data de 26 octombrie 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.12
privind  darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 15 ani, a spațiului situat în incinta PT nr. 58, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 12 bis către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.13
privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Bacău, în vederea realizării în comun a Festivalului de Artă Dramatică, în data de 11 octombrie 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.14
privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Plăcintele bunicilor” cu ocazia ”Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”, în data de 01 octombrie 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.15
privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor” , în vederea realizării în comun a evenimentului ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”  ce se va desfășura în perioada 07-08.10.2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.16
privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Așchiuță, în vederea realizării în comun a evenimentului de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfăşura în data de 29 septembrie 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.17
privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.18
privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău să voteze prelungirea cu 2(două) luni, dar nu mai târziu de încheierea procedurii de selecție, a mandatului provizoriu în Consiliul de Administrație al societății   

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 4 95
yoast seo premium free