Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 2 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7 din 17.12.2019

privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 6 din 17.12.2019

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în județul Bacău

Proiect de hotărâre nr. 5 din 17.12.2019

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2019, al Municipiului Bacău

Proiect de hotărâre nr. 4 din 17.12.2019

privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2020, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Proiect de hotărâre nr. 3 din 17.12.2019

privind trecerea terenului în suprafață de 423.124 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău

Proiect de hotărâre nr. 2 din 17.12.2019

privind aprobarea modificării HCL nr. 158/ 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1 din 17.12.2019

de aprobare a Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003

Dispozitia nr. 2895 din 17.12.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 23.12.2019, ora  17.00, la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr. 6 din 13.12.2019

privind aprobarea valorilor reevaluate a bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Bacău la data de 31.12.2018

Proiect de hotărâre nr. 5 din 13.12.2019

privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului – Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”

Proiect de hotărâre nr. 4 din 13.12.2019

privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total

Proiect de hotărâre nr. 3 din 13.12.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Microrevelion 2020”

Proiect de hotărâre nr. 2 din 13.12.2019

privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2020

Proiect de hotărâre nr. 1 din 13.12.2019

privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU- Închidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNISA”

Dispozitia nr. 2874 din 13.12.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 19.12.2019,  ora  10.00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotarare nr. 19.D. din 28.11.2019

privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în data de 15.12.2019 la Bacău

Proiect de hotarare nr. 19.C. din 28.11.2019

privind modificarea HCL nr. 239/ 31.08.2016 prin care s-a aprobat tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport, precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități

Proiect de hotarare nr. 19.B. din 28.11.2019

privind completarea HCL nr. 382/ 2018 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”

1 2 3 4 106
yoast seo premium free
Skip to content