Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 2 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19
privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Modernizare și reabilitare clădire (fosta Stare Civilă)

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 20
privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Inchidere Celula I din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 21
privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68524 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA COSTIN LUCIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. COSTIN LUCIA pentru  spatiul cu destinatia cabinet medical  si a terenului  aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu,  nr. 28 A

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 22
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 23
privind completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 24
privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 25
privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 26
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84 din 13.04.2012  prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 27
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 14.995,00 mp teren și realizarea lucrărilor de construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale/ servicii pe suprafața de 11.305,00 mp teren din str. Depoului, nr. 3 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI:  MOVILEANU MIREL – ANDI ȘI MOVILEANU ROXANA – ISABELA

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 28
privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către opt salariați ai Centrului Bugetar Creșe Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29A

privind închirierea unui amplasament aflat în Piața Centrală, latura Sanitas, din Bacău, str. Pieții, nr.1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Proiect de hotărâre nr. 29B

privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui amplasament cu suprafața de 2 mp, situat în hala Pieței Centrale din Bacău, str. Pieții nr.1, în vederea amplasării unui dozator de lapte. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29C

privind închirierea unor module comerciale aflate pe pietonalul Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieții, nr.1A, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29D

privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursamile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 aferente anului 2019. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29E

privind finanțarea proiectului ”Costești – 445 de ani de tradiții românești” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 29F

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr. 68589/25.02.2014, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.68684/01.03.2016, de la S.C.RUSTRANS S.R.L., la S.C.PROIECT INSTAL S.R.L. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29G

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII BIROURI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PRIN MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1, STR. OITUZ, NR.74 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIAR: S.C. COMERCIAL S.A. BACĂU. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29H

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Isidor Dâscă. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 29I

privind modificarea HCL nr.154/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIŢIA  nr. 1518 din 24.05.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de   30.05.2019,  ora  10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

1 2 3 4 88
yoast seo premium free
Inline
Inline