Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 103 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33B

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău a spațiului în suprafață utilă de 102 mp situat în clădirea C1 – Complex Sportiv, din cadrul Complexului sportiv ”Prof. Constantin Anghelache” din Bacău, str. Letea nr.17. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Ambrosie Claudiu – Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre  privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dănilă Gheorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, maestrului Petru Valter. Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre  privind încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre  privind  acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 40 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la  data de 17.01.2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.8

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2  Statul de functii- la  HCL nr.263/2012, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.9

Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400 din 29 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditii periculoase sau vătămătoare, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT – municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.10

Proiect de hotărâre  pentru modificarea art.7 a HCL nr. 176 din 10.06.2009  privind aprobarea participării municipiului Bacău, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.11

Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă conform Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu  ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.12

Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.13

Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 2924 mp și a clădirii în suprafață de 254 mp din Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano Catolică de Iași. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.14

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între d-na BURLACU MIHAELA și o locuință vacantă, d-na SCÎNTEIE DANIELA și o locuință vacantă, d-na PINTILESCU DANIELA și o locuință vacantă, dl.  FÂNARU DANIEL LAURENȚIU și d-na BUHUCEANU OTILIA ELENA și incheierea de contracte de inchiriere. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.15

Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii spaţiilor cu „destinaţia de uscător” de către cei care deţin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum şi cele sociale din municipiul Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI.

Proiect de hotărâre nr.16

Proiect de hotărâre privind  închirierea unui teren în suprafaţă de 134 mp aflat în Bacău, str. Bradului, nr. 60, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.17

Proiect de hotărâre privind  închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 17,78 mp aflat în Bacău, str. Mărășești, nr. 80, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 101 102 103 104 105 106
yoast seo premium free
Skip to content