Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 102 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada desfăşurării Târgului de Mărțișor, a dreptului de folosinţă asupra a două căsuţe de lemn, către Fundaţia de Sprijin Comunitar şi Asociaţia Betania. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 16

Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului în suprafață de 53,37 mp, parte din imobilul aflat în domeniul public al municipiului Bacău PT nr. 3 din str. Miron Costin, pe o perioadă de 5 ani, către Oficiul Teritorial al Uniunii Artiștilor Plastici Bacău. Iniţiator – DL. STAN GABRIEL-CONSILIER LOCAL.

Proiect de hotărâre nr. 17

Proiect de hotărâre privind închirierea a cinci spaţii aflate în incinta halei de peşte – carne a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL.SCRIPĂŢ CONSTANTIN – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 18

Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în incinta Bazarului Milcov, din Bacău, str. Milcov, nr. 93-95, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL. SCRIPĂŢ CONSTANTIN – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 19

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și alipirea unor terenuri situate în Bacău, identificate pe strada Teiului. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Aleea Parcului, str. Bucium și str. Arcadie Șeptilici. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 21

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 346/ 2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. N. Titulescu, str. M. Eminescu, str. Sucevei, str. V. Babeș, str. Metalurgiei, str. Al. Vlahuță, str. Șoimului, str. Energiei, str. Banatului, str. 9 Mai, str. L. Pătrășcanu, str. G. Bacovia, str. Milcov, str. Traian, str. Plantelor, str. Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a unui contract de achiziție publică prin licitație publică deschisă pentru concesionarea cimitirelor umane ce aparţin domeniului public al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.SCRIPĂŢ CONSTANTIN – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău.  Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 4,50 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafaţă de 7,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacău, proprietate privata a Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra suprafeţei de 18,90 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău, stabilit in baza Contractului de Concesionare nr. 31206/26.09.2000, de la S.C. CIPSTEVER S.R.L.  către dl. Ciobanu Stelian si modificarea destinaţiei stabilita iniţial in Contractul de Concesionare, din “sediu firma” in “locuinţă”. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE COLECTIVE, STR. STEFAN CEL MARE, NR.  32, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL, CONSTRUCTII SUPRATERANE (MAGAZIN, COPERTINA, POMPE MONOLIT, SEMNAL LUMINOS H = 17,50 M, PUNCT AER APA, CATARGE STEAGURI, SEMNE DIRECTIONALE, PLATFORME CAROSABILE SI PIETONALE) SI CONSTRUCTII SUBTERANE (2 REZERVOARE DEPOZITARE CARBURANTI, SEPARATOR HIDROCARBURI, SEPARATOR DE GRASIMI, GURI DE DESCARCARE CARBURANTI, FORAJE HIDROGEOLOGICE DE MONITORIZARE), BRANSAMENT UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN,  ORGANIZAREA EXECUTIEI, STR. MILCOV, NR.  3 – 5 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIAR: S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., din Bucureşti. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 30 partea II

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacău, Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 31

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Municipal Bacovia a clădirii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” și a terenului aferent acesteia, aflate în domeniul public al municipiului Bacău. Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 32

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 33A

Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planurilor de acțiune destinate gestionării și reducerii zgomotului în Municipiul Bacău. Inițiator: Viceprimar – dl. Constantin Scripăț.

1 100 101 102 103 104 106
yoast seo premium free
Skip to content