Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 101 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind  participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, alături de Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău în vederea organizării unui spectacol de teatru. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre  privind suspendarea HCL nr. 400/2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul UAT- Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată şi completată. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord-Est în cadrul proiectului „SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE SĂ ELABOREZE STRATEGII INTEGRATE ÎN DOMENIUL ENERGIEI DURABILE – EMPOWERING”, finanțat din programul Orizont 2020 – Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020). Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la platforma „CIVINET ROMÂNIA” – o rețea de orașe angajate în punerea în aplicare a strategiilor integrate pentru mobilitate urbană durabilă și transport curat. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Judeţul Bacău la organizarea evenimentului social. „8 Martie”. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică şi abrogarea H.C.L nr. 246/31.08.2016. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 207/2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2016 – 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/ 2016 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale de ocupare a funcției vacante de director al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 252/03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015. Iniţiator – DL.SCRIPĂŢ CONSTANTIN – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 10

Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul UAT – municipiul Bacău, prevăzut în HCL nr. 400/ 2016, modificată şi completată. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie şi Directori Executivi la societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 12 partea I

Proiect de hotărâre pentru aprobarea pierderilor tehnologice aferente reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice produsă în cogenerare şi a pierderilor tehnologice aferente producerii şi distribuţiei  energiei termice produsă în centralele termice de cvartal în Municipiul Bacău. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 13

Proiect de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 99 100 101 102 103 106
yoast seo premium free
Skip to content