Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Dispoziţia nr. 1397 din 22.06.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară  pentru data de  28.06.2018,  orele 10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1
privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședința ordinară din data de 28.06.2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2
privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Popa Marioara

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3
privind aprobarea modificării  HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a  aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de  investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4
privind completarea HCL nr. 198/ 2016 prin care s-a ales Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5
privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Construire parcare şi amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7
privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și  distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 8
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9
privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției – concurs de artă plastică contemporană ”Saloanele Moldovei”, în perioada 12 iulie – 12 august 2018, la Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10
privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Română de Marketing – AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfăşura în perioada 13 – 15 iulie, la Bacău

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ –  VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 11
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării în comun a evenimentului ”Short To The Point”, în perioada 22 – 29 iulie 2018, la Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 12
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Așchiuță” în vederea realizării în comun a evenimentului ”Hramul Bacăului”, în perioada 29 iunie – 01 iulie 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 13
privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project în vederea realizării evenimentului ”Bacău StreetBall Challenge”, în perioada 06 – 08.07.2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 14
privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 211/ 2018 prin care s-a aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău și Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute în anul competițional 2017 – 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 15
privind modificarea HCL nr.  29/ 2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 16
privind modificarea HCL nr. 264/ 2014 prin care s-a aprobat Organigrama si  Statul de funcții la Clubul Sportiv Municipal Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 17
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii,  ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, pentru anul 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 19
pentru aprobarea Actului Adiţional nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău,  incheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 54
yoast seo premium free
Inline
Inline