Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1
privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău pe parcursul anului 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2
privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investitii „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3
privind  modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4
privind modificarea HCL nr.  29/2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local  Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5
privind concesionarea către S.C. Eco Sud a unor bunuri mobile şi imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfăşurarea activităţii la Celula II.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6
privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7
privind aprobarea cotizaţiei anuale aferente fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău – ADIB

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 8
prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9
privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 10
privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, modificate și completate, pentru anul 2018.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 11
de aprobare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 12
privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ –  VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 13
privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Izvoare.

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ –  VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 14
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminiţa.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 15
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L., la    d-na Galinescu Niculina-Maria.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 16
privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 17
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCŢIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE ÎN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR ÎN SPITAL, POLICLINICĂ ŞI CĂMIN DE BĂTRÂNI ŞI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAŢIE SOCIO-MEDICALĂ( SPITAL ŞI CĂMIN DE BĂTRÂNI), STR. LETEA, NR. 17 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIARI: CONSTANTINESCU DUMITRU ŞI CONSTANTINESCU IOANA-LĂCRĂMIOARA, din Mun. Iaşi, Jud. Iaşi

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 18
prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 28/ 02.02.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Manolache Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 2 3 42
yoast seo premium free
Inline
Inline