Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Dispoziţia nr. 1124 din 20.04.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară  pentru data de  27.04.2018,  orele  12,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, profesorului Silviu Șalgău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2
privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli, a  Programului de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, al Municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4
privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6
privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău,  în vederea finanţării şi realizării a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 25.05 – 03.06.2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7
privind asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Revistei ”Plumb”

Iniţiator –   DL STAN GABRIEL – CONSILIER LOCAL.

Proiect de hotărâre nr. 8
privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 9
privind darea în administrarea Partidului Național Liberal-Filiala Bacău, a statuii reprezentând bustul lui Mircea Cancicov, amplasată în mun.Bacău-Parcul Cancicov, în vederea reabilitării soclului.

Iniţiator-Miclăuș Daniel, Fechet Mircea, Lazăr Doina-Emanuela, Bîrzu Ilie, Crețu Cătălin Bogdan-Consilieri Locali P.N.L.

Proiect de hotărâre nr. 10 – IV
privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investitii „Consolidare, modernizare si amenajare constructie Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 11
privind aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 12
privind modificarea HCL nr. 128/ 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri –terenuri proprietate privata a municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de inchiriere/ concesionare.

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ –  VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 13
privind modificarea HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 14
prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 15
privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea  Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău/alte bănci

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 2 3 48
yoast seo premium free
Inline
Inline