Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Vă facem cunoscut faptul că începând cu luna ianuarie 2020, proiectele de hotărâre și dispozițiile de convocare pot fi consultate  pe aceeași pagină web, în cadrul etichetei Monitorul  Oficial Local- subeticheta  Alte documente – h. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică; -proiecte de hotărâre și dispoziția de convocare.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Anunţ

Vă facem cunoscut faptul că începând cu luna ianuarie 2020, proiectele de hotărâre și dispozițiile de convocare pot fi consultate  pe aceeași pagină web, în cadrul etichetei Monitorul  Oficial Local- subeticheta  Alte documente – h. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică; -proiecte de hotărâre și dispoziția de convocare.

Proiect de hotărâre nr. 22B din 20.12.2019

privind modificarea HCL nr. 252 / 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38 / 2015

Proiect de hotărâre nr. 22A din 20.12.2019

privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2019

Proiect de hotărâre nr. 21 din 17.12.2019

privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Sicu Ion și Sicu Persian

Proiect de hotărâre nr. 20 din 17.12.2019

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Proiect de hotărâre nr. 19 din 17.12.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare

Proiect de hotărâre nr. 18 din 17.12.2019

privind aprobarea concesionării directe a unor suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilelor din strada Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

Proiect de hotărâre nr. 17 din 17.12.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR.98, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

Proiect de hotărâre nr. 16 din 17.12.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privată

Proiect de hotărâre nr. 15 din 17.12.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr.cadastral 85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINĂ, CENTRU AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA LUNCA BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

Proiect de hotărâre nr. 14 din 17.12.2019

privind modificarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Proiect de hotărâre nr. 13 din 17.12.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 344/ 2019 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia

Proiect de hotărâre nr. 12 din 17.12.2019

privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2020

Proiect de hotărâre nr. 11 din 17.12.2019

privind modificarea HCL  29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Proiect de hotărâre nr. 10 din 17.12.2019

privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419

Proiect de hotărâre nr. 9 din 17.12.2019

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău

Proiect de hotărâre nr. 8 din 17.12.2019

privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată

1 2 3 106
Sari la conținut