Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

DISPOZIŢIA NR. 1743 DIN 21.07.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară  pentru data de    28.07.2017,  orele  11,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe semestrul I anul 2017, al Municipiului Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 254/ 2017 prin care s-a modificat HCL nr. 10/2016 prin care s-a aprobat reţeaua şcolară din municipiul Bacău.  Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Munteanu Lidia, care a împlinit vârsta de 100 de ani. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind înființarea a două grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0 – 3 ani), în cadrul Creșei nr. 3 din Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind  aprobarea Caietului de sarcini  a  serviciului de iluminat public în Municipiul Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6

privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza – Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate, Ansamblul Bucegi  III C, etapa 1, Bacău”. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.270/30.09.2016 privind  asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu  01.10.2016  şi  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 370/2016, HCL nr. 382/2016  şi HCL nr.9/2017. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener alături de Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău,  în vederea organizării evenimentului sportiv ”Cupa Club Sportiv Știința Municipal Bacău” la sărituri în apă, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 27 – 29 iulie 2017. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10

privind premierea elevilor din municipiul Bacău care au obţinut rezultate deosebite la examenele de Evaluare Naţională şi de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2017. Iniţiator – DL.GHINGHEŞ CRISTIAN  – CONSILIER LOCAL

Proiect de hotărâre nr. 11

privind  premierea  elevilor care au obţinut performanţe deosebite la examenul  de Bacalaureat  şi  la Evaluarea Naţională  în anul şcolar 2016-2017. Iniţiatori – DL.FECHET MIRCEA, DL. BÎRZU ILIE, D-NA LAZĂR DOINA-EMANUELA, DL. MICLĂUŞ DANIEL ŞI DL. CREŢU CĂTĂLIN-BOGDAN – CONSILIERI LOCALI

Proiect de hotărâre nr. 12

privind închirierea a două spații aflate pe Terasa de Flori a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.  Iniţiator – DL.CONSTANTIN SCRIPĂŢ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 13

privind închirierea a trei spații aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL.CONSTANTIN SCRIPĂŢ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 14

privind  închirierea a două amplasamente aflate pe platoul acoperit al Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL. CONSTANTIN SCRIPĂŢ  – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 15

privind  închirierea a patru amplasamente aflate pe Terasa de Flori a Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii. Iniţiator – DL. CONSTANTIN SCRIPĂŢ  – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 16

privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 17

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Românesc. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 18

privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile AUGUST 2017 – SEPTEMBRIE 2017. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

1 2 3 20
yoast seo premium free
Inline
Inline