Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Dispoziția nr. 2961 din 21.11.2017

privind convocarea Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 27.11.2017 orele 13,00, la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, sportivei Simona Axinte (Păduraru)

Iniţiator –   CONSILIER LOCAL:DIACONU EUSEBIU-IANCU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017  prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3

privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei domnului Pânzar Nicolae, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Protopopiatul Bacău, în vederea realizării în comun a Concertului Extraordinar de Crăciun, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în data de 10 decembrie 2017.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

pentru modificarea HCL nr. 174/28.08.2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului ” Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, in perioada 2014-2020″.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6

privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD-GSG Sucursala Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7

privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8

privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială  și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie – ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9

privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 57 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la  data de 10.11.2017.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10

privind modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr.  312/ 06.09.2017 prin care s-a aprobat Organigrama și a Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 11

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 12

privind modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr.  263/2010, privind aprobarea functiilor publice, Organigramei si Statului de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 13

privind modificarea HCL nr. 370/ 2017 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 14

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate – beneficiari Bălăiţă Petru si Bălăiţă Alina-Irina.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 15

privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului “Gala Voluntarului Băcăuan 2017”, ce se va desfăşura în data de 11.12.2017 la Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 16

privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Vasilache Vili si o locuinta vacanta, Buta Paula si o locuinta vacanta,   Chiriac Vasile si o locuinta vacanta, Nascu Cristinel si o locuinta vacanta, Galatanu Constantin si o locuinta vacanta, intre Sagarel Violeta Madalina si Adam Tudor Daniel si incheierea de contracte de inchiriere.

Iniţiator –   DL.  ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ –VICEPRIMAR AL  MUN.BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 17

privind imputernicirea Primarului Municipiului Bacau sa incheie contracte de concesionare cu proprietarii constructiilor autorizate, edificate pe terenuri concesionate proprietate privata a Municipiului Bacau si care ulterior au fost dobandite in mod legal prin modalitatile prevazute de lege.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 18

privind completarea HCL nr. 350/ 2017 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv Bacău (APACA), în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului local de prevenire ”2Ǟ # Atitudine Anticorupție”, ce se va desfăşura în perioada 13 octombrie – 08 decembrie 2017.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 30
yoast seo premium free
Inline
Inline