Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Convocare

Consiliului Local al Municipiului Bacău convoacă şedinţă extraordinară pentru data de 20.08.2018, orele 14,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr.1

privind modificarea HCL nr.171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Apel 2.1.B – Incubatoare de afaceri şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile.

Inițiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.2

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE CU SPAŢII DE COMERŢ/SERVICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR.31, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C.RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din localitatea Săuceşti, judeţul Bacău.

Inițiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dispoziţia nr.1524 din 21.07.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 21.07.2018, orele 12.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr.1

privind modificarea HCL nr.253/2018 prin care s-a aprobat acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău, reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău.

Inițiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dispoziția nr. 1523 din 20.07.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară pentru data de 20.07.2018, orele 12.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău

Proiect de hotărâre nr.1

privind modificarea HCL nr.253/2018 prin care s-a aprobat acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău, reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău.

Inițiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dispoziţia nr. 1516/18.07.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 24.07.2018, orele 10,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr.1
prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Pârâianu Mădălin Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.2
prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Gherasim Constantin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.3
privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Enula Pricopoaea, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat

Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.4
privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a  aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.5
privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II anul 2018, al Municipiului Bacau

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.6
privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala Județeană ”Col. Corneliu Chirieș”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Bacăul eroic”, numerele 16 şi 17

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr.7
privind modificarea HCL nr. 223/2018 prin care s-a aprobat asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Română de Marketing – AROMAR, în vederea realizării în comun a Festivalului Antic ”Tamasidava”, ce se va desfăşura în perioada 13 – 15 iulie, la Bacău

 Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ –  VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU

Proiect de hotărâre nr.8
privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului sportiv ”Decathlon”, ediția 58, ce se va desfăşura în perioada 27 – 29 august 2018, la Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.9
privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 50 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de  12.07.2018

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.10
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 57
yoast seo premium free
Inline
Inline