Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

DISPOZIŢIA NR. 1413  DIN 25.04.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de   03.05.2019,  ora  10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Ședință pe comisii

Programarea ședințelor de comisie ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru discutarea documentelor și avizarea proiectelor care se vor dezbate în ședința din data de 03.05.2019.

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a instalației de iluminat exterior decorativ arhitectural a Catedralei ”Înălțarea Domnului”, din domeniul public al județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău .

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3

privind revocarea HCL nr. 149/ 2019 de modificare și completare a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind aprobarea închirierii prin  licitaţie publică în condiţiile legii, a 15 loturi de teren  situate în Bacău, Parcul „Cancicov”, din domeniul public al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7

prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii  martie 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziția de membru în Consiliulul de Administrație și  numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai tarziu de încheierea procedurii de selecţie, a domnului Tiberiu Ciobanu

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10

privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului ”Alecsandriada”, ediția a III-a

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 11

privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău  în vederea realizării în comun a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 26.05 – 02.06.2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 12

privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea realizării în comun a Revistei ”Plumb”.

Iniţiator –   DL. GABRIEL STAN – CONSILIER LOCAL

Proiect de hotărâre nr. 13

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia ”Insula Cercetaşilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Festivalul Luminii 2019”, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019 la Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 14

privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei dea XI-a ediţie a conferinţei: „CISA – International Conference of Applied Science”, ce va avea loc în perioada 22-24 mai 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 15

privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor competiții sportive ce vor avea loc la Bazinul de Înot Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 16

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundaţia Comunitară Bacău  în vederea realizării în comun a evenimentului Swimathon Bacău, ediția a VII-a, ce se va desfăşura la Bazinul de Înot Bacău în data de 17 mai 2019  

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 17

privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”Copilăria de azi, viitorul T(inerețe) A(dolescență) U(nici) de mâine!”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 18

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Sportivă TNT Sport în vederea realizării în comun a competiției Cupa României 2019 la minifotbal – Faza Națională, ce se va desfăşura în perioada 28 – 30.06.2019 la Bacău

Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 83
yoast seo premium free
Inline
Inline