Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

DISPOZIŢIA NR. 2583 DIN 15.09.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 19.09.2017, orele 11,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Oină, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentelor “Cupa Federației la Oină” și 85 de ani de la înființarea Federației Române de Oină, ce se vor desfăşura în perioada 29.09.2017- 01.10.2017, la Bacău.

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului sportiv “Sprijinirea fotbalului la nivel de copii și juniori în municipiul Bacău”, ce se va desfăşura în perioada 20.09.2017- 31.12.2017.

Iniţiator – DL. CONSTANTIN SCRIPĂŢ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4 – partea a III-a

privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5 – partea a III-a

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2014 – 2020 a municipiului Bacău (SIDU Bacău).

 Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6

privind completarea HCL nr.135/ 2014 prin care s-a aprobat “Reactualizarea strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Bacău, până la nivelul anului 2033”, realizată în cadrul proiectului “Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” Cod proiect CCI 2009RO161PR024.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

pentru modificarea HCL nr. 196/29.05.2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la societatea Thermoenergy Group SA Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 8

privind aprobarea schimbării destinației terenului situat în Bacău,  Bulevardul Unirii nr.48 – parte din baza materială a Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează edificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ.

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 9

privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între dl. Simon Eusebiu și o locuință vacantă și incheierea unui nou contract de inchiriere.

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 10

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu, str. Războieni și str. Chimiei.

Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

DISPOZIŢIA NR. 2504 DIN 01.09.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară  pentru data de 06.09.2017,  orele  12,00,  la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017  prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 2,00 m.p. teren (dispus în două loturi a 1.00 mp fiecare) situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

1 2 3 25
yoast seo premium free
Inline
Inline