Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

DISPOZIŢIA NR. 240 DIN 15.02.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de 19.02.2019,  ora  10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1

pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind modificarea HCL nr. 6/2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3

privind modificarea și completarea HCL nr. 8/ 2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 – 2020.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind modificarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Iniţiator – DL. ŞTEFAN DANIEL-DRAGOŞ – VICEPRIMAR AL  MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Colegiul Național Pedagogic și Teologic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dispoziţia nr. 132/25.01.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de   31.01.2019,  ora   10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr. 1
privind   conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău  domnului Sorin Zlat.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2
prin care se aprobă participarea Agenţiei de Dezvoltare Locală  Bacău în cadrul proiectului „TechRevolution” derulat prin Programul Operaţional URBACT III precum şi aprobarea cofinanţării cheltuielilor eligibile şi neeligibile.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3
privind  aprobarea premierii unor sportivi de la câteva cluburi sportive din municipiul Bacău şi a unei eleve de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” pentru performanţe naţionale şi internaţionale deosebite obţinute.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4
privind modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr.  29/10.02.2014, prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 6
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului  Bacău, pentru anul 2019.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 7
privind modificarea HCL nr.289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 8
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019-2020.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 9
privind modificarea HCL nr.17/2010 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC „ARTBACĂU” SRL, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 10
privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 11
privind  aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Nicolae Titulescu.

Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ –  VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU

1 2 3 74
yoast seo premium free
Inline
Inline