Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Convocare

 Consiliului Local al Municipiului Bacău este convocat în şedinţă extraordinară  pentru data de  19.10.2018,  orele  08.30,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1 – 1

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 2

privind aprobarea modificării  HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au  aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de  investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 3

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 4

privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în H.C.L. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr. 5

privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DISPOZIŢIA nr. 1852 din 21.09.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară  pentru data de  28.09.2018,  ora 09,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

1 2 3 62
yoast seo premium free
Inline
Inline