Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

DISPOZIŢIA NR. 1339 DIN 23.05.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară  pentru data de 29.05.2017,  orele  14,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotărâre nr. 1

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2016, al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 2

privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 3

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a examenului de promovare în grad și treaptă profesională. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 4

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 5

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 3,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 6

privind aprobarea valorii cotizaţiei pentru anul 2017 având în vedere că Municipiului Bacău este membru al  Asociației „Oraşe Energie România” (OER). Iniţiator –  DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 7

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Organigramei si Statului de functii  ale  Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 8

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 126,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Dumbravei, nr. 2,  proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 9

privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și  distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie. Iniţiator – DL.  COSMIN NECULA  –  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 10

privind  stabilirea consumurilor medii și consumurilor lunare de carburanți, a consumurilor medii și anuale de lubrifianți pentru vehiculele din inventarul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, precum și măsuri de raționalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 11

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 3,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL  MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 12

privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 13

privind darea în administrarea Teatrului Municipal Bacovia, a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 14

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 15

privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.  BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 16

privind modificarea anexei nr. 2 la  HCL nr. 139/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Bacău. Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 17

privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 9,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.  Iniţiator – DL. ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

Proiect de hotărâre nr. 18

privind dezlipirea terenului în suprafață de 39322 mp situat în Bacău, strada General Ștefan Gușe, nr. 4. Iniţiator – DL.ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ – VICEPRIMAR AL MUN.BACĂU.

1 2 3 16
yoast seo premium free
Inline
Inline