Proiecte de hotărâre

Arhiva proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local. Documentele sunt în format PDF pentru a putea fi imprimate în forma originală. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Adobe Reader ce poate fi descărcat gratuit.

Pagina 1 din arhiva proiectelor de hotărâre

Dispozitia nr. 1982 din 14.08.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă extraordinară pentru data de   20.08.2019,  ora  10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Proiect de hotarare nr. 1
privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţa extraordinară din data de 20 august 2019.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 2
privind modificarea Anexei nr. 2  la HCL  29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 3
privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea  garantării  cu suma de 16.000.000 lei prin cesiune de creanţă a livrărilor de gaze naturale.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 4
privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 5
privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial (CFR)”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 6
privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea ”Vasile Alecsandri” (Traseul Tineretului și Sportului)” cu codul SMIS 128421

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 7
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului si sportului)”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 8
privind aprobarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public” cu codul SMIS 128426.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 9
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea stațiilor de transport public”.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 10
privind aprobarea proiectului „Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport” cu codul SMIS 128418

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 11
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții ,,Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport”

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 12
privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotarare nr. 13
privind stabilirea locațiilor din Municipiul Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 

Dispoziţia nr.1864/25.07.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 31.07.2019, ora  10,00,  la  Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău

Proiect de hotărâre nr.1
privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat  Bugetul de venituri şi cheltuieli și  Programul  de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.2
privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local pe trimestrul II anul 2019, al Municipiului Bacău.

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect de hotărâre nr.3
privind  aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau,  proprietate privata a Municipiului Bacau  – beneficiar Harabagiu Ion, căsătorit cu Harabagiu Florica

Iniţiator –   DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1 2 3 91
yoast seo premium free
Inline
Inline